Πιστοποιήσεις

Πιστοποιήσεις

 

Κατά τη διάρκεια των ετών 2007-9, το Τμήμα Ιατρικής Φυσικής σχεδίασε το δικό του Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας στοχεύοντας στην εφαρμογή του, τη συνεχή βελτίωσή του, καθώς και στην πιστοποίησή του κατά ΕΝ ISO 9001:2000.

Τον Απρίλιο του έτους 2009 το σύστημα διαχείρισης ποιότητας του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ - ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΗΣ πιστοποιήθηκε στο πεδίο εφαρμογής "Λειτουργική Υποστήριξη, Έλεγχος Ποιότητας, Υπολογιστικές Μέθοδοι, Δοσιμετρία, Ακτινοπροστασία και Εκπαίδευση" κατά EN ISO 9001:2000 απο τον διαπιστευμένο φορεα πιστοποίησης TUV HELLLAS.

 

Κύριο Μενού

 
GENERAL HOSPITAL PAPAGEORGIOU- POSTAL CODE 56403 - THESSALONIKI - MUNICIPALITY PAULOU MELA - (AREA Ν. EFKARPIA)
T: 2313 323000