Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις

 

Iakovou I, Doumas A, Balaris V, Badiavas K, Christoforidis T, Nikos V, Georga S, LoPresti D, Karabela E, Karatzas N. Comparison of 2590MBq vs 3700MBq 131-iodine administration for thyroid remnant ablation in patients with differentiated thyroid cancer. A 4 years follow up study. Eur J Nucl Med Mol Imaging 2012;39(Supl 2):S448-9.

Badiavas K, Iakovou I, Molyvda-Athanasopoulou E, Tsolaki M, Papadopoulou S, Georga S, Balaris V, Gotzamani-Psarrakou A, Karatzas N. Application of visual assessment and three semiquantification methods in a series of 123I-FP-CIT SPECT studies performed in our depertment: sensitivity and specificity. Eur J Nucl Med Mol Imaging 2012;39(Supl 2):S436.
 
Iakovou I, Angelopoulos N, Doumas A, Badiavas K, Balaris V, Nikos V, Christoforidis T, Georga S, LoPresti D, Magouretsios G, Gartsioni S, Karatzas N. Effects of 0.1mg recombinant-Human-Thyrotropin stimulated radioiodine therapy in patients with recurrent multinodular goiter. Eur J Nucl Med Mol Imaging 2012;39(Supl 2):S339.

Iakovou I, Doumas A, Badiavas K, Balaris V, Tosounoglou S, Nikos V, Christoforidis T, Georga S, LoPresti D, Karatzas N. Yttrium-90 radiation synovectomy in knee-activated osteoarthritis and rheumatoid arthritis: a prospective evaluation at 6 and 18 months. Eur J Nucl Med Mol Imaging 2012;39(Supl 2):S316.

Iakovou I, Siabanopoulou M, Doumas A, Christoforidis T, Badiavas K, Galaktidou G, Nikos V, Christoforidis T, Georga S, LoPresti D, Arsos G, Gkotzamani-Psarrakou A, Karatzas N. Expression of matrix metalloproteinases -2 and -9 (MMP) in serum of prostate cancer patients and their role as prognostic factors to 153Sm-Lexidronate treatment efficacy. Eur J Nucl Med Mol Imaging 2011;38(Supl 2):S364.

Iakovou I, Doumas A, Christoforidis T, Badiavas K, Nikos V, Balaris V, LoPresti D, Georga S, Arsos G, Karatzas N. Salivary gland-related pathology within a year after 131-Iodine administration for thyroid remnant ablation. Is there any relationship with the method of patient’s preparation (rhTSH / LT4 withdrawal) or the administered iodine activity? Eur J Nucl Med Mol Imaging 2011;38(Supl 2):S349.

Badiavas K, Iakovou I, Molyvda E, Tsolaki M, Psarrakou A, Karatzas N. Can various quantification methods’ indexes successfully reproduce a broad range of radionuclide concentration ratios in an Alderson striatal head phantom imaged in a gamma-camera as to mimic a 123I-FP-CIT SPECT study? Eur J Nucl Med Mol Imaging 2011;38(Supl 2):S335.
 
Ιακώβου Ι, Δούμας Α, Χριστοφορίδης Θ, Νίκος Β, Μπαδιαβάς Κ, Λο Πρέστι Ν, Γεώργα Σ, Καρατζάς Ν. Επιδείνωση της Graves οφθαλμοπάθειας έπειτα από τη θεραπεία με ραδιενεργό Ιώδιο. Ποια η χρησιμότητα της προληπτικής χορήγησης κορτικοστεροειδών; Πρακτικά του 22ουΣυνεδρίου Ελληνικής Εταιρίας Πυρηνικής Ιατρικής, 8-10 Απριλίου 2011, Αλεξανδρούπολη.

Ιακώβου Ι, Δούμας Α, Χριστοφορίδης Θ, Σιαμπανοπούλου Μ, Νίκος Β, Λο Πρέστι Ν, Γεώργα Σ, Μπαδιαβάς Κ, Ψαρράκου Α, Παντολέων Δ, Καρατζάς Ν. Σύγκριση της αποτελεσματικότητας του 153-Samarium και του 89-Sr στην αναλγητική θεραπεία των ασθενών με καρκίνο του προστάτη και οστικές μεταστάσεις. Είναι δυνατόν οι δείκτες του πλάσματος HER-2, TNF-a και IL-2 να λειτουργήσουν ως προγνωστικοί παράγοντες; Πρακτικά του 22ουΣυνεδρίου Ελληνικής Εταιρίας Πυρηνικής Ιατρικής, 8-10 Απριλίου 2011, Αλεξανδρούπολη.
 
Badiavas K, Molyvda E, Iakovou I, Tsolaki M, Psarrakos K, Karatzas N. SPECT imaging evaluation in movement disorders: far beyond visual assessment. Eur J Nucl Med Mol Imaging 2011;38:764-773.

Iakovou I, Doumas A, Badiavas K, Nikos V, Christoforidis T, LoPresti D, Georga S, Karatzas N. Graves’ opthalmopathy aggravation after radioiodine treatment; Is the preventive corticosteroid administration useful? Eur J Nucl Med Mol Imaging 2010;37(Supl 2):S480.
 
Iakovou I, Doumas A, Christoforidis T, Siabanopoulou M, Nikos V, LoPresti D, Georga S, Badiavas K, Psarakou A, Pantoleon D, Karatzas N. Comparison of 153-Samarium and 89-Sr in pain palliative therapy efficacy in patients with bone metastatic prostate cancer. Do plasma markers HER-2, TNF-a or IL2 work as prognostic factors? Eur J Nucl Med Mol Imaging 2010;37(Supl 2):S480.

Georga S, Christoforidis T, Iakovou I, Potoupnis M, Nikos V, Badiavas K, Doumas A, LoPresti D, Kapetanos G, Karatzas N. Tc99m-HMPAO-labelled leucocyte scan in the evaluation of painful knee arthroplasty. Eur J Nucl Med Mol Imaging 2010;37(Supl 2):S467.
 
Badiavas K, Iakovou I, Molyvda E, Tsolaki M, Psarrakos K, Karatzas N. Creation of a customized Normal Batabase for 123I-FP-CIT SPECT studies in a major Nuclear Medicine department in Northern Greece. Eur J Nucl Med Mol Imaging 2010;37(Supl 2):S399.

Iakovou I, Nikos V, Christoforidis T, Badiavas K, Lo Presti D, Georga S,
Doumas A, Karatzas N. Pain palliative therapy in women with bone metastases from breast cancer and the role of specific plasma markers as prognostic factors. Eur J Nucl Med Mol Imaging 2009;36(Supl 2):S422-S423.

Iakovou I, Doumas A, Christoforidis T, Nikos V, Badiavas K, Lo Presti D, Georga S, Karatzas N. Thyroid echogenity as a prognostic factor of the outcome of radioiodine therapy in patients with Grave's disease. Eur J Nucl Med Mol Imaging 2009;36(Supl 2):S422.

Iakovou I, Maroulis S, Badiavas K, et al. The role of IL-2 and TNF-a indicators of bone pain palliation in patients with bone metastatic disease, treated with 89-Sr and 186-Re HEDP. Eur J Nucl Med Mol Imaging 2008;35(Supl 2):S222.
 
Doumas A, Papavasileiou P, Iakovou I, Badiavas K, et al. The radioprotective role of Succinylated Gelatin (Gello) in patients receiving therapeutic dose of In-111 Octreotide. Preliminary results. Eur J Nucl Med Mol Imaging 2008; 35(Supl 2):S222.

Iakovou I, Badiavas K, Doumas A, et al. A comparison of 2590 MBq (70 mCi) Vs 3700 MBq (100 mCi) 131-Iodine administration for thyroid remnant ablation in patients with differentiated thyroid cancer (DTC). Eur J Nucl Med Mol Imaging 2008;35(Supl 2):S216.

Badiavas K, Iakovou I, Molyvda E, et al. The "two box" QuantiSPECTTM automated quantification method derived dopamine transporters (DAT) specific binding indexes in comparison to the binding ratios produced by a semiquantitative manual evaluation procedure and visual assessment. Eur J Nucl Med Mol Imaging 2008; 35 (Supl 2): S299-S300.
 
Iakovou I, Badiavas K, Chatzopoulos, et al. Radioimmunotherapy with anti-CD antibodies in patients with NHL. Our experience with 90Y-Zevalin in Northern Greece. Eur J Nucl Med Mol Imaging 2006; 33(Supl2):S326.
 
Μπαδιαβάς Κ., Χατζόπουλος Δ., Μάρκου Π. (2006). Δόσεις ακτινοβολίας από ασθενείς που υποβάλλονται σε θεραπευτική χορήγηση πυριτικού υττρίου-90 για ραδιοϋμενόλυση στο γόνατο. Hell J Nucl Med 2006; 9(1):65-68
 
Papanastasiou EK, Psarrakos K, Sioundas A, Ballas A, Koufogiannis D, Hatziioannou K. The variation of intrinsic spatial resolution across the UFOV of scintillation cameras. Comput Med Imaging Graph. 2006; 30(8): 417-26. Epub 2006 Aug 8.
 
Chatzopoulos D., Badiavas K. Complications in 90Y radiation synovectomy. Hell J Nucl Med 2005; 8(2): 134.
 
Delichas MG, Psarrakos K, Giannoglou G, Molyvda-Athanassopoulou E, Hatziioannou K, Papanastasiou E. Skin doses to patient undergoing coronary angiography in a Greek hospital. Radiat Prot Dosimetry 2005; 113(4): 449-52. Epub 2005 Mar 29
 
Hatziioannou K, Psarouli E, Papanastasiou E, Bousbouras P, Kodona H, Kimoundri O, Delichas M. Quality control and diagnostic reference levels in intraoral dental radiographic facilities. Dentomaxillofac Radiol. 2005; 34(5): 304-7.
 
Delichas MG, Hatziioannou K, Papanastasiou E, Albanopoulou P, Chatzi E, Sioundas A, Psarrakos K. Radiation doses to patients undergoing barium meal and barium enema examinations. Radiat Prot Dosimetry 2004;109(3): 243-7.
 
Periklis Papavasileiou, Glenn D Flux, Matthew J Guy and Maggie A Flower, A novel four-dimensional image registration algorithm for radionuclide therapy dosimetry, Physics in Medicine and Biology 2004; 49: 5373-5391.
 
Μπαδιαβάς Κ. Η προέλευση του σήματος στην απεικόνιση με τον Μαγνητικό Συντονισμό. Ακτινολογικά Χρονικά 2004;8(1):69-73.
 
Delichas MG, Psarrakos K, Molyvda-Athanassopoulou E, Giannoglou G, Hatziioannou K, Papanastasiou E. Radiation doses to patients undergoing coronary angiography and percutaneous transluminal coronary angioplasty. Radiation Prot Dosimetry. 2003;103(2): 149-54.
 
Hatziioannou K, Papanastasiou E, Delichas M, Bousbouras P. A contribution to the establishment of diagnostic reference levels in CT. Br J Radiol. 2003; 76(908): 541-5.
 
Delichas MG, Psarrakos K, Molyvda-Athanassopoulou E, Giannoglou G, Sioundas A, Hatziioannou K, Papanastasiou E. Radiation exposure to cardiologists performing interventional cardiology procedures. Eur J Radiol. 2003; 48(3): 268-73.

Matt J Guy, Glenn D Flux, Periklis Papavasileiou, Maggie A Flower, Robert J Ott, RMDP: A dedicated package for I-131 SPECT quantification, registration, and patient-specific dosimetry, Cancer Biotherapy Radiopharmacy, 2003; 18(1): 61-9.
 
Glenn D Flux, Matt J Guy, Periklis Papavasileiou, Chris South, Sarah J Chittenden, Maggie A Flower, Simon T Meller, Absorbed dose ratios for repeated therapy of neuroblastoma with I-131 mIBG, Cancer Biotherapy Radiopharmacy 2003; 18(1): 81-7.

Μπαδιαβάς Κ. Δοσομετρικά μεγέθη και μονάδες. Ακτινολογικά Χρονικά 2003;7(4):263-265.
 
Μπαδιαβάς Κ. Αλληλεπιδράσεις ακτινοβολιών-ύλης. Ακτινολογικά Χρονικά 2003;7(3):198-201.
 
Μπαδιαβάς Κ. Φυσική των ακτινοβολιών. Φύση και ποιότητα των ακτίνων Χ. Συσκευές παραγωγής και φάσμα ακτίνων Χ. Ακτινολογικά Χρονικά 2002;7(2):135-139
 
Hatziioannou K, Kimoundri O, Komisopoulos G, Badiavas K, Gianouzakos V, and Misailidou D. Analysis of two-year Daily Quality Control Measurements of Megavoltage Radiotherapy Equipment, Poster presentation in ESTRO Annual Meeting 2002, Prague.
 
Periklis Papavasileiou, Glenn D Flux, Maggie A Flower, Matt J Guy Automated CT marker segmentation for image registration in radionuclide therapy, Physics in Medicine and Biology 2001; 46(12): N269-N280.
 
Periklis Papavasileiou, Glenn D Flux, Maggie A Flower, Matt J Guy An automated technique for SPECT marker-based image registration in radionuclide therapy. Phys Med Biol 2001; 46(8): 2085-2098.

Badiavas K., Souftas V, Hatziioannou K., Tsitouridis I. Radiation doses to patients during IA DSA of the aortic arch, carotids, vertebral and intra cranial arteries. Poster presentation in RSNA 2001, Chicago, USA.
 
Hatziioannou K, Souftas V, Badiavas K, Kazlaris I, Tsitouridis I. Radiation Doses to patients During IA DSA of the abdominal aorta and lower limbs. Poster in ECR 2001, Vienna, Austria. (Βραβευθέν)
 
K. Hatziioannou, K. Psarrakos, E. Molybda-Athanasopoulou, G. Kitis, E. Papanastassiou, I. Sofroniadis, O. Kimoundri. Dosimetric considerations in mammography. Eur Radiology 2000; 10: 1193-1196.
 
E. Molybda-Athanasopoulou, A. Sioundas, K. Hatziioannou. The impact on diagnosis of various normal ranges for comparison. Eur Journal of Radiology 2000; 36: 36-40. Dual energy X-ray absorptiometry reference data for Greek population.
 
Ε. Παπαναστασίου, Κ. Χατζηϊωάννου, Ν. Καρατζάς. Βάση δεδομένων για τη διαχείριση των ραδιονουκλιδίων και των ραδιοφαρμάκων στο Θερμό Εργαστήριο. Ελληνική Πυρηνική Ιατρική 1999; 1(2): 25-28.
 
Σουφτάς Β. , Μπαδιαβάς Κ. Μαγνητική Τομογραφία: Κλινική Εφαρμογή, Τεχνικές και Προοπτικές. Ακτινοτεχνολογία 1998; 4:20-28.
 
Κ. Χατζηιωάννου, Ε. Μολυβδά-Αθανασοπούλου, Ε. Παπαναστασίου, Ι. Σωφρονιάδης, Ο. Κιμούνδρη, Κ. Ψαρράκος. Μαστογράφοι και Μαστογραφία στη Βόρειο Ελλάδα: Ποιοτικός Ελεγχος και Μέση Αδενική Δόση. Ακτινολογικά Χρονικά 1998; 3(1): 87-94.
 
Χατζηιωάννου Κ., Βερναδάκης Π., Κίτης Γ., Παρασκευαίδης Σ. Χατζημιλτιάδης Σ., Παπαναστασίου Ε. Δόση Ακτινοβολίας εργαζομένων σε Αιμοδυναμικό Εργαστήριο. Ελληνική Ακτινολογία 1997; 28(4): 304-308.
 
F.K. Vosniakos and K.A. Hatziioannou. The Preservation and Maturing of Dairy Products by using an Irradiation Process. Advances in Food Sciences (CMTL) Vol. 19, No 1/2, 8 - 11 (1997)
 
K. Hatziioannou, E. Molyvda-Athanasopoulou, E. Papanastassiou, J. Kitis, K. Psarrakos. Bone marrow and thyroid absorbed doses from mammography. Proceedings / Volume 3, IRPA9, 1996 International Congress on Radiation Protection, Vienna, Austria, April 14 - 19, 1996, p 444 - 446
 
K. Hatziioannou, A. Hatzigiannaki, E. Molyvda-Athanasopoulou, A. Sioundas, P. Kostaki, K. Psarrakos. Effective dose from diagnostic nuclear medicine procedures in Nothern Greece. Proceedings / Volume 3, IRPA9, 1996 International Congress on Radiation Protection, Vienna, Austria, April 14 - 19, 1996, p 494 - 496
 
Π. Ζεμπεκάκης, Α. Λαζαρίδης, Ι. Τζιόλας, Ι. Καλεβρόσογλου, Κ. Χατζηιωάννου, Ι. Μεταλλίδης, Φ. Γραμματικός, Αχ. Τουρκαντώνης Η επίδραση της φασινοπρίλης στην αρτηριακή πίεση, τη ωεφρική αιμοδυναμική και τα ενδοκυττάρια ιόντα ασθενών με ιδιοπαθή υπέρταση. Διπλή τυφλή μελέτη. Αρτηριακή Υπέρταση, 3 : 287 - 297, 1994
 
A. Alivanis, D. Grekas, G. Bougioukas, H. Kalekou, G. Karkavelas, M. Karamouzis, K.Ηatziioannou, M. Pyrpasopoulos. Reduction of Cyclosporine-A (CyA) Nephrotoxicity by Nifedipine during and after experimental in situ renal preservation.. Renal Failure 14 (4), 485, 1992
 
Α.Ν. Λαζαρίδης, Κ. Χατζηιωάννου, Ε. Δεδούση, Φ. Γραμματικός, Χ. ΚαΙσής, Α. Σοφός, Π. Αρζόγλου, Σ. Ασβεστά, Αχ. Τουρκαντώνης. Η σχέση αρτηριακής πίεσης - νατριούρησης σε μεταβαλλόμενη πρόσληψη άλατος - η χαμηλή ρενίνη υποδηλώνει ογκοεξάρτηση. Ελληνική Νεφρολογία, 2 - 3 : 253 - 259, 1990.
 
Lasaridis AN., Hatziioannou CA, Gramaticos P, Dedusi H, Sofos A, Kaisis C,Arzoglou PI, Asvesta SB, Misailidis P, Zembekakis P, et al. (1989). The effects of daily Sodium intake on the relationship of blood pressure, renal plasma flow and natriuresis in essential hypertension. J. Hypertens Suppl. 1989 Dec;7(6):S180-1
 

 

Κύριο Μενού

 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ - TK 56403 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ - ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ (ΠΕΡΙΟΧΗ Ν. ΕΥΚΑΡΠΙΑ)
T: 2313 323000