Ιστορικό

Ιστορικό

 

Το Τμήμα Ιατρικής Φυσικής (Τ.Ι.Φ.) του Γ.Ν. "ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ" υφίσταται από την έναρξη λειτουργίας του Νοσοκομείου το 1999 και στελεχώνεται από τέσσερις Ακτινοφυσικούς που κατέχουν την απαιτούμενη από τη νομοθεσία Αδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Φυσικού Νοσοκομείου - Ακτινοφυσικού Ιατρικής.

 

Κύριο Μενού

 
GENERAL HOSPITAL PAPAGEORGIOU- POSTAL CODE 56403 - THESSALONIKI - MUNICIPALITY PAULOU MELA - (AREA Ν. EFKARPIA)
T: 2313 323000