Γενικά

Γενικά

 

Το ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ - ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΗΣ σχετίζεται με όλες τις εφαρμογές των ιοντιζουσών ακτινοβολιών, είναι αρμόδιο για θέματα Ακτινοπροστασίας και δραστηριοποιείται σε εφαρμογές των Tμημάτων Ακτινοθεραπείας, Πυρηνικής Ιατρικής και Ακτινοδιάγνωσης.
Οι Ακτινοφυσικοί του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ - ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΗΣ πραγματοποιούν τους ποιοτικούς ελέγχους όλων των μηχανημάτων ιοντιζουσών ακτινοβολιών των παραπάνω τμημάτων, στα πλαίσια της βελτιστοποίησης και της διασφάλισης της ποιότητας, είναι υπεύθυνοι για την δοσιμέτρηση των εργαζομένων και των ασθενών, επιβλέπουν την τήρηση των κανονισμών και κανόνων ακτινοπροστασίας και παρέχουν συμβουλές για την εισαγωγή νέων σύνθετων τεχνικών και την προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού. Μαζί με τους Διευθυντές των αντιστοίχων τμημάτων, είναι υπεύθυνοι έναντι της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) επί θεμάτων ακτινοπροστασίας.

Το ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ - ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΗΣ διαθέτει πλήρη εξοπλισμό οργάνων δοσιμετρίας και ποιοτικού ελέγχου, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι ακτινοφυσικοί του ΤΜΗΜΑΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ - ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΗΣ συμμετέχουν ενεργά σε διαδικασίες συνεχιζόμενης εκπαίδευσης τόσο ως διδασκόμενοι όσο και ως διδάσκοντες. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του τμήματος προσανατολίζονται κυρίως στη δοσιμετρία και στην επεξεργασία της εικόνας. Τα αποτελέσματα των ερευνητικών δραστηριοτήτων του τμήματος ανακοινώνονται σε Ελληνικά και Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά και Συνέδρια.
Ετησίως εκπαιδεύονται Ειδικευόμενοι Ακτινοφυσικοί στα πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης καθώς και Φοιτητές του Φυσικού Τμήματος του ΑΠΘ.

 

Κύριο Μενού

 
GENERAL HOSPITAL PAPAGEORGIOU- POSTAL CODE 56403 - THESSALONIKI - MUNICIPALITY PAULOU MELA - (AREA Ν. EFKARPIA)
T: 2313 323000