Β` Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νοσημάτων ΑΠΘ

Β` Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νοσημάτων ΑΠΘ

 

Ιστορικό

Τηλέφωνα επικοινωνίας

2313 323802

 

Η Β΄ Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νοσημάτων του ΑΠΘ ιδρύθηκε με διυπουργική απόφαση (ΦΕΚ 90i), στις 3-7-2003, ενώ την απόφαση ίδρυσής της ακολούθησε σύντομα ένα δεύτερο ΦΕΚ (αρ. 1137, 11-8-2003), σύμφωνα με το οποίο η νεοσύστατη Δερματολογική Κλινική εγκαθίσταται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Ακολούθησε, τον Οκτώβριο του 2003 η εκλογή του αείμνηστου Καθηγητή Aγγελου Τεκνετζή στη θέση του διευθυντή και τον Σεπτέμβριο 2006, η εκλογή και ο διορισμός δύο Λεκτόρων, της κας Μυρτώς-Γεωργίας Τρακατέλλη και του κ. Δημήτρη Καλαμπαλίκη Τότε ξαφνικά έπεσε ο κεραυνός του αιφνίδιου θανάτου του καθηγητή Άγγελου Τεκνετζή. Η διαδικασία πλήρωσης της θέσης του Διευθυντή της Κλινικής κινήθηκε λίγες μέρες μετά. Η πρόκληση ήταν μεγάλη. Από την αρχή του καλοκαιριού άρχισε μία μάχη. Βήμα με βήμα να κερδιθεί ο χρόνος, να κάνουμε αισθητή την παρουσία μας στο νοσοκομείο. Να αυξήσουμε τα Εξωτερικά Ιατρεία. Να χρησιμοποιήσουμε το χειρουργείο για λήψη βιοψιών και για μικροεπεμβάσεις. Να νοσηλεύσουμε κάποιους ασθενείς που χρειάζονται νοσοκομειακή φροντίδα -έστω λίγους.. Να καλέσουμε φοιτητές της Ιατρικής για εκπαίδευση. Να προσλάβουμε Επιστημονικούς Συνεργάτες προτείνοντας θέματα διδακτορικών Διατριβών. Να κινήσουμε διαδικασίες για να χορηγούμε ειδικότητα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρωτοβουλία και η εισήγηση για τη δημιουργία της, ανήκει στον τότε Πρόεδρο της Ιατρικής Σχολής ομότιμο καθηγητή κ. Αρίστιππο Μηνά, ο οποίος αναλώνοντας τη ζωή του στην υπηρεσία της Δερματολογίας, υλοποίησε ένα αίτημα-όνειρο των Δερματολόγων της Βορείου Ελλάδος για την εγκατάσταση μιας Δερματολογικής κλινικής σ΄ ένα μεγάλο Γενικό Νοσοκομείο.

 

Σκοπός της Β΄ Δερματολογικής Κλινικής

 

Πολλοί και ποικίλοι ήταν οι στόχοι της Β΄ Δερματολογικής Κλινικής.
Α) Κάλυψη διδακτικών και ερευνητικών αναγκών της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ.
Β) Παροχή περίθαλψης σε νοσήματα που εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο της Αφροδισιολογίας-Δερματολογίας.
Γ) Ειδίκευση ιατρών
Δ) Εκτέλεση κλινικών, πειραματικών και ερευνητικών προγραμμάτων τα οποία αφορούν τη μελέτη της παθοφυσιολογίας παθήσεων του δέρματος και την αναζήτηση και εφαρμογή νέων θεραπευτικών μεθόδων
Ε) Συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων με άλλα ακαδημαϊκά κέντρα ελληνικά ή ξένα.
ΣΤ) Οργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων με στόχο την ενημέρωση ιατρικού και λοιπού νοσηλευτικού προσωπικού.

Για την πραγματοποίηση όλων αυτών, που εντελώς επιγραμματικά αναφέρθηκαν, προβλέπονται λειτουργία Εξωτερικών Ιατρείων, θαλάμων νοσηλείας καθώς και Εργαστηρίων και Μονάδων Ιστοπαθολογίας, Ανοσολογίας, Μυκητολογίας, Αλλεργιολογίας, Επεμβατικής Δερματολογίας, Σεξουαλικώς Μεταδιδομένων Νοσημάτων κ.α. σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

 

Προσωπικό

 

Διευθυντής Β΄Δερματολογικής Κλινικής ΑΠΘ, καθηγητής Δημήτριος Σωτηριάδης
Επίκουρος Καθηγητής Δερματολογίας , Δημήτριος Καλαμπαλίκης
Επίκουρη Καθηγήτρια, Μυρτώ-Γεωργία Τρακατέλλη
Επίκουρη Καθηγήτρια, Πατσατσή Αικατερίνη

Επιμελήτρια Β΄Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας, Αναστασία Τριγώνη

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

 

Η Δερματολογική Κλινική του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου ανταποκρινόμενη στον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών στο χώρο της υγείας, που επιβάλλουν τα εθνικά και διεθνή πρότυπα, τα ευρωπαϊκά δεδομένα και η ισχύουσα νομοθεσία, αποφάσισε να εφαρμόσει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΝ 15224:2012.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της Κλινικής καλύπτει την Παροχή διαγνωστικών & θεραπευτικών υπηρεσιών της δερματολογικής κλινικής, με ειδικό αντικείμενο τη βέλτιστη διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση των ασθενών με αυτοάνοσα πομφολυγώδη νοσήματα του δέρματος και σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιδιώξεις της κλινικής, καθώς επίσης και σε συμφωνία με Νομικές και Κανονιστικές απαιτήσεις.

Η ικανοποίηση και η εξασφάλιση της εμπιστοσύνης και των απαιτήσεων των ασθενών, των συγγενών τους και των ασφαλιστικών φορέων, μέσω της εκπλήρωσης καθορισμένων προδιαγραφών ποιότητας και η ευσυνειδησία και η συνέπεια αποτελούν βασικές αρχές της κλινικής. Γενικός στόχος είναι η παροχή υψηλών προδιαγραφών υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη τα επιτεύγματα της εξέλιξης στον τομέα της ιατρικής. Πιο συγκεκριμένα η κλινική επιδιώκει:

•   την οργάνωση των παρεχόμενων υπηρεσιών κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή αξιοπιστία των αποτελεσμάτων, καθώς και η δημιουργία στους «Πελάτες» αισθήματος ασφάλειας και σιγουριάς σε όλο το φάσμα των αναλύσεων που παρέχει η κλινική,

•   το συντονισμό και την παρακολούθηση όλων των υποστηρικτικών ενεργειών της λειτουργίας της κλινικής, με σκοπό τη διατήρηση υψηλού & αξιόπιστου επιπέδου υπηρεσιών,

•   τη συνεχή εκπαίδευση και καθοδήγηση του προσωπικού, ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις απαιτήσεις της εργασίας του σύμφωνα με τις αρχές και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από τη Διοίκηση και το Σύστημα Ποιότητας,

•   η συνεχής βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και της συνολικής λειτουργίας του Συστήματος Ποιότητας μέσω της τακτικής παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας και καταλληλότητας του,

•   την εφαρμογή των πιο σύγχρονων επιστημονικών μεθόδων

•   την εφαρμογή της διεργασίας διαχείρισης του κλινικού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης της κλινικής επικινδυνότητας,

•   το σεβασμό στις ιδιαιτερότητες των ασθενών και των προσωπικών τους δεδομένων,

•   την τήρηση των ηθικών αξιών, της ηθικής και δεοντολογίας και των χαρακτηριστικών και απαιτήσεων ποιότητας στις υπηρεσίες παροχής φροντίδας υγείας και την ασφάλεια στο σύνολο των ημεδαπών και των διεθνών ασθενών και λοιπών πελατών και ενδιαφερομένων μερών,

•   τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και της λειτουργίας της κλινικής με την αποτελεσματική χρήση των παρακάτω εργαλείων :

        Καθορισμό και ανασκόπηση στόχων ποιότητας.

        Ανασκόπηση Διοίκησης.

        Εσωτερικές Επιθεωρήσεις.

        Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες.

        Συστηματική ανάλυση δεδομένων που προκύπτουν από τα Αρχεία Ποιότητας.

 

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων έχουν πραγματοποιηθεί στην τεκμηρίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας όλες οι απαραίτητες αναφορές. Μέσω του συστηματικού σχεδιασμού, του ελέγχου των διαδικασιών και της συνεχούς βελτίωσης όλων των δραστηριοτήτων, εκπληρώνονται οι αρχές της Κλινικής.

Η Διοίκηση δεσμεύεται στη διάθεση της υποδομής και του εξοπλισμού που κρίνεται απαραίτητη για την υλοποίηση των εργασιών της. Κάθε εργαζόμενος είναι υπεύθυνος για την ποιότητα της δικής του εργασίας και είναι επιβεβλημένο να συμβάλλει στη διαχείριση της ποιότητας, της ασφάλειας των προϊόντων και την επίτευξη των καθορισμένων στόχων. Για το λόγο αυτό όλοι οι εργαζόμενοι, ανάλογα με τις αρμοδιότητές τους, ενημερώνονται σχετικά με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και ενεργούν αποδεδειγμένα σύμφωνα με τους καθορισμένους κανόνες.

Διαδικασίες, ροές και ενέργειες οι οποίες δεν εγγυώνται την εκπλήρωση των στόχων που έχουν τεθεί, διακόπτονται άμεσα από τους υπεύθυνους, διεξάγονται αναλύσεις αιτιών και ορίζονται τα απαιτούμενα μέτρα βελτίωσης. Η πολιτική ανασκοπείται ετησίως.

ΓΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ                                                                                                                            Θεσσαλονίκη, 15.05.2017

                                                                                                                                                                                    (Έκδοση 1η)

 

 
GENERAL HOSPITAL PAPAGEORGIOU- POSTAL CODE 56403 - THESSALONIKI - MUNICIPALITY PAULOU MELA - (AREA Ν. EFKARPIA)
T: 2313 323000