Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις

 

Το Νεφρολογικό Τμήμα έχει αναπτύξει έντονη επιστημονική δραστηριότητα συμμετέχοντας σε Πανελλήνια, Πανευρωπαϊκά και Διεθνή Συνέδρια και Σεμινάρια και παρουσιάζοντας πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες.

Διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων
  • 10ο BANTAO (13-15/10/2011, Sani Beach Hotel, Χαλκιδική) (Πρόεδρος: Δημήτριος Τσακίρης, Συντονιστής Διευθυντής Νεφρολογικού Τμήματος).
  • 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νεφρολογίας (31/5/2006-3/6/2006, Porto Carras, Χαλκιδική) (Πρόεδρος: Γεώργιος Σακελλαρίου, Αναπληρωτής Καθηγητής, Διευθυντής Νεφρολογικού Τμήματος).
  • 1ο Εφαρμοσμένο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο (30/5/2006-31/5/2006, Porto Carras, Χαλκιδική) (στα πλαίσια του 14ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Νεφρολογίας).

 

Δημοσιεύσεις

Ακολουθεί κατάλογος των πιο σημαντικών δημοσιεύσεων.

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 

  1. Η CT-αγγειογραφία νεφρών ως μέθοδος διάγνωσης της νεφραγγειακής υπέρτασης.
    Ι. Γριβέας, Δ. Παπαδοπούλου, Β. Σουφτάς, Ε. Μητσόπουλος, Δ. Μελί­δης, Π. Κυρικλίδου, Ε. Γινικοπούλου, Δ. Μεϊμαρίδου, Γ. Βισβάρδης, Ε. Μάνου, Ρ. Παπαδόπουλος, Μ. Τσιάτσιου, Ι. Τσιτουρίδης, Γ. Σακελ­λαρίου.
    Νεφρολογικό Τμήμα και Ακτινολογικό Τμήμα, Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» Θεσσαλονίκης.
    Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Ελληνική Νεφρολογία 2002; 14(2): 233-239.

  2. Σύνδρομο Alport και νόσος της λεπτής σπειραματικής βασικής μεμβράνης.
    Σ. Ζάνος, Γ. Σακελλαρίου.
    Νεφρολογικό Τμήμα, Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» Θεσσαλονίκης.
    Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Ιπποκράτεια 2002; 6(1): 16-30.

  3. Συμπτωματική υπόταση κατά την αιμοκάθαρση: Συγκριτική μελέτη μεθόδων αντιμετώπισής της.
    Π. Κυρικλίδου, Ι. Γριβέας, Δ. Παπαδοπούλου, Ε. Μητσόπουλος, Ε. Μάνου, Γ. Βισβάρδης, Ε. Γινικοπούλου, Δ. Μεϊμαρίδου, Ρ. Παπαδόπουλος, Γ. Σακελλαρίου.
    Νεφρολογικό Τμήμα, Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» Θεσσαλονίκης.
    Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Ελληνική Νεφρολογία 2003; 15(1): 77-82.

  4. Η επίδραση της παραθορμόνης και των αποκλειστών διαύλων ασβεστίου στη δυσλιπιδαιμία μη-διαβητικών αιμοκαθαιρόμενων ασθενών.
    Σ. Ζάνος, Ε. Μητσόπουλος, Π. Κυρικλίδου, Δ. Παπαδοπούλου, Ρ. Πα­πα­δόπουλος, Α. Γιαννακού, Ι. Γριβέας, Δ. Μεϊμαρίδου, Ε. Γινικοπούλου, Γ. Δήμας, Β. Λαγόπουλος, Μ. Τσιάτσιου, Α. Παυλίτου, Γ. Σακελλαρίου.
    Νεφρολογικό Τμήμα και Ανοσολογικό Τμήμα, Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» Θεσσαλονίκης.
    Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Ελληνική Νεφρολογία 2003; 15(2): 176-183.

  5. Συγκριτική μελέτη δεικτών επάρκειας κάθαρσης και θρέψης σε αιμο­κα­θαιρόμενους ασθενείς.
    Π. Κυρικλίδου, Δ. Μέμμος, Δ. Παπαδοπούλου.
    Νεφρολογικό Τμήμα, Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» Θεσσαλονίκης, και Νεφρολο­γική Κλινική Α.Π.Θ., Ιπποκράτειο Γενικό Περι­φε­ρειακό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.
    Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Ελληνική Νεφρολογία 2003; 15(3): 235-246.

  6. Παρόξυνση ΧΝΑ και κύηση.
    Γ. Σακελλαρίου,Ι. Γριβέα2, Π. Ανάσης.
    Αναπληρωτής Καθηγητής, Διευθυντής, Ειδικευόμενος, Νεφρολογικό Τμήμα, Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» Θεσσαλονίκης, Διευθυντής, Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο Σπάρτης.
    Δημοσιεύθηκε στο: Π. Ζηρογιάννης, Α. Πιερίδης, Α. Διαμαντόπουλος, εκδ. Επείγουσα νεφρολογία. Αθήνα: Τεχνόγραμμα, 2003: 368-394.
  7. Τοποθέτηση ουρητηρικής ενδοπρόθεσης σε μονόνεφρη ασθενή με αποφρακτική νεφροπάθεια.
    Ι. Γριβέας, Α. Γιακουμέλος, Δ. Παπαδοπούλου, Β. Σουφτάς, Γ. Βισβάρδης, Ε. Μάνου, Ε. Μητσόπουλος, Π. Κυρικλίδου, Ε. Γινικοπούλου, Δ. Μεϊμαρίδου, Γ. Σακελλαρίου.
    Νεφρολογικό Τμήμα, Β' Ουρολογική Κλινική Α.Π.Θ. και Ακτινολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» Θεσσαλονίκης.
    Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Ελληνική Νεφρολογία 2004; 16(2): 161-165.

  8. Διαταραχές της κυτταρικής ανοσίας σε ασθενείς υπό αιμοκάθαρση και συνε­χή φορητή περιτοναϊκή κάθαρση.
    Ι. Γριβέας, Γ. Βισβάρδης, Α. Φλέβα, Δ. Παπαδοπούλου, Κ. Νικόπουλος, Ε. Μητσόπουλος, Π. Κυρικλίδου, Ε. Μάνου, Ε. Γινικοπούλου, Δ. Μεϊμαρίδου, Α. Παυλίτου, Γ. Σακελλαρίου.
    Νεφρολογικό Τμήμα, Ανοσολογικό Τμήμα και Α' Χειρουργική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» Θεσσαλονίκης.
    Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Ελληνική Νεφρολογία 2004; 16(3): 252-257.

  9. Υπέρταση σε ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου υπό αιμοκάθαρση.
    Ι. Γριβέας, Γ. Βισβάρδης, Δ. Παπαδοπούλου, Ε. Μητσόπουλος, Π. Κυρι­κλίδου, Ε. Μάνου, Δ. Μεϊμαρίδου, Ε. Γινικοπούλου, Γ. Σακελλαρίου.
    Νεφρολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» Θεσσαλονίκης.
    Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Ιατρική Επιθεώρηση Ενόπλων Δυνάμεων 2004; 38(1-2): 41-45.

  10. Η επίδραση της υδροχλωρικής σεβελαμέρης στα επίπεδα του μαγνη­σίου αιμοκαθαιρόμενων ασθενών.
    Ε. Μητσόπουλος, Ι. Γριβέας, Ε. Γινικοπούλου, Σ. Ζάνος, Π. Κυρικλίδου, Δ. Παπαδοπούλου, Γ. Βισβάρδης, Ε. Μάνου, Δ. Μεϊμαρίδου, Γ. Σακελλαρίου.
    Νεφρολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» Θεσσαλονίκης.
    Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Ελληνική Νεφρολογία 2005; 17(1): 73-79.

  11. Θεραπευτική πλασμαφαίρεση σε ασθενή με σύνδρομο δύσκαμπτου ανθρώπου (stiff-man syndrome).
    Ι. Γριβέας, Δ. Παπαδοπούλου, Γ. Βισβάρδης, Ε. Μητσόπουλος, Π. Κυρικλίδου, Ε. Μάνου, Ε. Γινικοπούλου, Δ. Μεϊμαρίδου, Γ. Γεωργιάδης, Γ. Σακελλαρίου.
    Νεφρολογικό Τμήμα και Νευρολογική Κλινική, Γενικό Νοσο­κομείο «Παπαγεωργίου» Θεσσαλονίκης.
    Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Ελληνική Νεφρολογία 2005; 17(4): 320-323.

  12. Συσχέτιση των επιπέδων ιντερλευκίνης-6 με την παραθορμόνη ορού σε ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου υπό αιμοκάθρση.
    Ι. Γριβέας, Γ. Βισβάρδης, Α. Φλέβα, Α. Παυλίτου, Γ. Σακελλαρίου.
    Νεφρολογικό Τμήμα και Ανοσολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» Θεσσαλονίκης.
    Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Ιατρική Επιθεώρηση Ενόπλων Δυνάμεων 2006; 40:29-33.

     


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 

  1. Renal osteodystrophy in chronic haemodialysis patients.
    E. Mitsopoulos, I. Griveas, D. Papadopoulou, P. Kyriklidou, R. Papadopoulos, S. Zanos, A. Liossatou, M. Tsiatsiou, G. Dimas, G. Sakellariou.
    Department of Nephrology, Papageorgiou General Hospital, Thessaloniki, Greece.
    Δημοσιεύθηκε στα πρακτικά του 5th BANTAO Congress (September 30 - October 3, 2001, Thessaloniki, Greece) (σελ. 116-118).

  2. Changes in lipid profiles during the first six months of dialysis and factors influencing them.
    S. Zanos, E. Mitsopoulos, D. Papadopoulou, P. Kyriklidou, I. Griveas, R. Papadopoulos, M. Tsiatsiou, G. Dimas, G. Sakellariou.
    Department of Nephrology, Papageorgiou General Hospital, Thessaloniki, Greece.
    Δημοσιεύθηκε στα πρακτικά του 5th BANTAO Congress (September 30 - October 3, 2001, Thessaloniki, Greece) (σελ. 126-127).

  3. Dialysis hypotension: Comparative analysis of four prevention methods.
    P. Kyriklidou, E. Mitsopoulos, I. Griveas, D. Papadopoulou, R. Papado­poulos, M. Tsiatsiou, S. Zanos, G. Sakellariou.
    Department of Nephrology, Papageorgiou General Hospital, Thessaloniki, Greece.
    Δημοσιεύθηκε στα πρακτικά του 5th BANTAO Congress (September 30 - October 3, 2001, Thessaloniki, Greece) (σελ. 146-148).

  4. Intravenous 1a(OH)D3 therapy of secondary hyperparathyroidism in haemodialysis patients.
    E. Mitsopoulos, I. Griveas, D. Papadopoulou, P. Kyriklidou, R. Papado­poulos, S. Zanos, M. Tsiatsiou, A. Liossatou, G. Dimas, G. Sakellariou.
    Department of Nephrology, Papageorgiou General Hospital, Thessaloniki, Greece.
    Δημοσιεύθηκε στα πρακτικά του 5th BANTAO Congress (September 30 - October 3, 2001, Thessaloniki, Greece) (σελ. 151-153).

  5. Abnormalities of cellular immunity in uremic patients undergoing continuous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD).
    I. Griveas, G. Visvardis, A. Fleva, E. Mitsopoulos, K. Nikopoulos, E. Manou, P. Kyriklidou, D. Meimaridou, E. Ginikopoulou, L. Rottstein, V. Andreadis, D. Papadopoulou, A. Pavlitou, G. Sakellariou.
    Departments of Nephrology, Immunology and 3A΄ Surgical Clinic, Papageorgiou General Hospital, Thessaloniki, Greece.
    Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό BANTAO Journal 2003; 1(2): 140-142 (πρακτικά του 6th BANTAO Congress, October 6-9, 2003, Varna, Bulgaria).

  6. Glomerular filtration rate estimation in renal transplant patients based on serum cystatin-C levels: Comparison with other markers of glome­rular filtration rate.
    G. Visvardis, I. Griveas, R. Zilidou, D. Papadopoulou, E. Mitsopoulos, P. Kyriklidou, E. Manou, E. Ginikopoulou, D. Meimaridou, A. Pavlitou, G. Sakellariou.
    Departments of Nephrology and Immunology, Papageorgiou General Hospital, Thessaloniki, Greece.
    Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Transplantation Proceedings 2004; 36: 1757-1759.

  7. Therapeutic apheresis of immune diseases in Nephrology department.
    G. Visvardis, E. Manou, I. Griveas, D. Meimaridou, E. Mitsopoulos, P. Kyriklidou, D. Papadopoulou, E. Ginikopoulou, L. Rottstein, G. Sakellariou.
    Department of Nephrology, Papageorgiou General Hospital, Thessaloniki, Greece.
    Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Renal Failure 2004; 26(5): 569-574.
  8. Lymphocytes subsets in the course of continuous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD).
    I. Griveas, G. Visvardis, A. Fleva, D. Papadopoulou, E. Mitsopoulos, K. Nikopoulos, E. Manou, P. Kyriklidou, E. Ginikopoulou, D. Meimaridou, A. Pavlitou, G. Sakellariou.
    Departments of Nephrology, Immunology and 3A΄ Surgical Clinic, Papageorgiou General Hospital, Thessaloniki, Greece.
    Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Renal Failure 2004; 26(6): 641-646.

  9. Immunoadsorption in lupus myocarditis
    I. Griveas, A. Sourgounis, G. Visvardis, I. Zarifis, P. Kyriklidou, G. Sakellariou.
    Departments of Nephrology and Cardiology, Papageorgiou General Hospital, Thessaloniki, Greece.
    Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Therapeutic Apheresis and Dialysis 2004; 8(4): 281-285.

  10. Immunoadsorption in lupus myocarditis
    I. Griveas, A. Sourgounis, G. Visvardis, I. Zarifis, P. Kyriklidou, G. Sakellariou.
    Departments of Nephrology and Cardiology, Papageorgiou General Hospital, Thessaloniki, Greece.
    Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Review series rheumatology 2005; 7(3): 60-61.

  11. Cellular immunity and levels of parathyroid hormone in uremic patients receiving hemodialysis.
    I. Griveas, G. Visvardis, A. Fleva, R. Zilidou, D. Papadopoulou, E. Mitso­poulos, P. Kyriklidou, E. Manou, D. Meimaridou, E. Ginikopoulou, A. Pavlitou, G. Sakellariou.
    Departments of Nephrology and Immunology, Papageorgiou General Hospital, Thessaloniki, Greece.
    Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Renal Failure 2005; 27(3): 275-278.

  12. Comparative analysis of immunophenotypic abnormalities in cellular im­munity of uremic patients undergoing either hemodialysis or conti­nuous ambulatory peritoneal dialysis.
    I. Griveas, G. Visvardis, A. Fleva, D. Papadopoulou, E. Mitsopoulos, P. Kyriklidou, E. Manou, E. Ginikopoulou, D. Meimaridou, A. Pavlitou, G. Sakellariou.
    Departments of Nephrology and Immunology, Papageorgiou General Hospital, Thessaloniki, Greece.
    Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Renal Failure 2005; 27(3): 279-282.

  13. Relevance of procalcitonin levels in comparison to other markers of inflammation in hemodialysis patients.
    G. Visvardis, I. Griveas, A. Fleva, A. Giannakou, D. Papadopoulou, E. Mitsopoulos, P. Kyriklidou, E. Manou, E. Ginikopoulou, D. Meimaridou, A. Pavlitou, G. Sakellariou.
    Departments of Nephrology and Immunology, Papageorgiou General Hospital, Thessaloniki, Greece.
    Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Renal Failure 2005; 27(4): 429-434.

  14. Comparison of blood and peritoneal lymphocytes from continuous ambulatory peritoneal dialysis patients, asymptomatic and with peritonitis.
    I. Griveas, D. Papadopoulou, A. Fleva, G. Visvardis, A. Pavlitou, G. Sakellariou.
    Departments of Nephrology and Immunology, Papageorgiou General Hospital, Thessaloniki, Greece.
    Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Renal Failure 2006; 28(3): 237-239.

  15. Biocompatibility study based on differential sequestration kinetics of CD14 CD16 blood monocyte subsets with different dialyzers.
    I. Griveas, G. Visvardis, G. Sakellariou.
    Department of Nephrology, Papageorgiou General Hospital, Thessaloniki, Greece.
    Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Renal Failure 2006; 28 (4):493-499

  16. Effect of parathyroid hormone on cellular immunity in uremic patients undergoing peritoneal dialysis.
    I. Griveas, D. Papadopoulou, A. Fleva, G. Visvardis, A. Pavlitou2, G. Sakellariou.
    Departments of Nephrology and Immunology, Papageorgiou General Hospital, Thessaloniki, Greece.
    Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Dialysis and Transplantation 2006; October: 1-3.

  17. Initial dosing of paricalcitol based on PTH levels in hemodialysis patients with seconadary hyperparathyroidism.
    E. Mitsopoulos, S. Zanos, E. Ginikopoulou , P. Kyriklidou, D. Meimaridou, G. Sakellariou.
    Department of Nephrology, Papageorgiou General Hospital, Thessaloniki, Greece.
    Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό American Journal of Kidney Diseases 2006; 48(1): 114-121.

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ- ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 2007-2012

 

Αθηρωσκληρυντική καρδιαγγειακή νόσος σε ασθενείς με μεταμόσχευση νεφρού (Ανασκόπηση) Ε. Μητσόπουλος, Δ. Τσακίρης Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Ελληνική Νεφρολογία  2012;24(4):217-228

 Association of body mass index and waist circumference with left ventricular mass in hypertensive predialysis chronic kidney disease patients

Vianda S Stel1, Kyriakos Ioannou2, Katharina Brück1, Evangelia Dounousi3, Konstantinos Pappas4, Kostas C Siamopoulos3, Carmine Zoccali5, Kitty J Jager1, Dimitrios Tsakiris6

1 ERA–EDTA Registry, Department of Medical Informatics, Academic Medical Center, University of Amsterdam, Amsterdam, The Netherlands 2 Consultant Nephrologist, Nephrology Department, Nicosia General Hospital, Cyprus 3 Department of Nephrology, Medical School, University of Ioannina, Ioannina, Greece 4 Department of Cardiology, University Hospital of Ioannina, Ioannina, Greece 5 CNR–IBIM Clinical Epidemiology and Pathophysiology of Renal Diseases and Hypertension, Renal and Transplantation Unit, Ospedali Riuniti, 89125 Reggio Cal., Italy 6 Department of Nephrology, Papageorgiou General Hospital of Thessaloniki, Greece

Target journal: NDT special issue on “Obesity, overweight and CKD”. Deadline February 15th 2013.

Mononucleae leukocyte apostosis and inflammatory markers in patients with chronic kidney disease

Dounousi E, Koliousi E, Papagianni A, Ioannou K, Zikou X, Katopodis K, Kelesidis A, Tsakiris D, Siamopoulos KC.

Am J Nephrol. 2012;36(6):531-6. doi: 10.1159/000345352. Epub 2012 Nov 29.

PMID: 23258075 [PubMed - in process]

 


Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΙΝΑΚΑΛΣΕΤΗΣ, ΤΗΣ ΙΜΠΑΝΔΡΟΝΑΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΡΙΠΑΡΑΤΙΔΗΣ ΣΤΗΝ ΟΣΤΙΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΙΡΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Ε. Μητσόπουλος1, Ε. Γινικοπούλου1, Δ. Οικονομίδου2, Π. Πατεινάκης1, Η. Μηνασίδης1, Δ. Μέμμος2, Η. Θώδης3, Β. Βαργεμέζης3, Δ. Τσακίρης1 1Νεφρολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη 2Νεφρολογική Κλινική ΑΠΘ, Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο, Θεσσαλονίκη 3Νεφρολογικό Τμήμα, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη 84η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 29 30 Νοεμβρίου 2012 [4]

Beneficial effect of atorvastatin onerythropoietin responsiveness in maintenance haemodialysis patients. Tsouchnikas I, Dounousi E, Papakonstantinou S, Ioannou K, Kelesidis A, Kotzadamis N, Xanthopoulou K, Tsakiris D. Nephrology (Carlton). 2009 Sep;14(6):560-4. Epub 2009 Mar 3. PubMed PMID: 19422526.

Effect of iron loading on peripheralblood lymphocyte subsets and on circulating cytokine levels in iron-depleted hemodialysis patients receiving erythropoietin. Tsouchnikas I, Tsilipakou M, Daniilidis M, Kyriazis G, Pasadakis P, Parapanissiou E, Vargemezis V, Tsakiris D. Nephron Clin Pract. 2007;107(3):c97-102. Epub 2007 Sep 21. PubMed PMID: 17890877.

Impact of long-term cinacalcet, ibandronate or teriparatide therapy on bone mineral density of hemodialysis patients: a pilot study. Mitsopoulos E, Ginikopoulou E, Economidou D, Zanos S, Pateinakis P, Minasidis E, Memmos D, Thodis E, Vargemezis V, Tsakiris D. Am J Nephrol. 2012;36(3):238-44. Epub 2012 Aug 31. PubMed PMID: 22948280.

Left ventricular geometry predicts cardiovascular outcomes associated with anemia correction in CKD. Eckardt KU, Scherhag A, Macdougall IC, Tsakiris D, Clyne N, Locatelli F, Zaug MF, Burger HU, Drueke TB. J Am Soc Nephrol. 2009  Dec;20(12):2651-60. Epub 2009 Oct 22. PubMed PMID: 19850955; PubMed Central PMCID: PMC2794228.

Loss of hepatitis B immunity in hemodialysis patients acquired either naturally or after vaccination. Tsouchnikas I, Dounousi E, Xanthopoulou K, Papakonstantinou S, Thomoglou V, Tsakiris D. Clin Nephrol. 2007 Oct;68(4):228-34. PubMed PMID: 17969490.

Phosphorus control in peritoneal dialysis patients. Yavuz A, Ersoy FF, Passadakis PS, Tam P, Evaggelos DM, Katopodis KP, Ozener C, Akçiçek F, Camsari T, Ateş K, Ataman R, Vlachojannis GJ, Dombros NA, Utaş C, Akpolat T, Bozfakioğlu S, Wu G, Karayaylali I, Arinsoy T, Stathakis CP, Yavuz M, Tsakiris DJ, Dimitriades AC, Yilmaz ME, Gültekin M, Süleymanlar G, Oreopoulos DG. Kidney Int Suppl. 2008 Apr;(108):S152-8. PubMed PMID: 18379539.  

Rosuvastatin and cardiovascular events in patients undergoing hemodialysis. Fellström BC, Jardine AG, Schmieder RE, Holdaas H, Bannister K, Beutler J, Chae DW, Chevaile A, Cobbe SM, Grönhagen-Riska C, De Lima JJ, Lins R, Mayer G,McMahon AW, Parving HH, Remuzzi G, Samuelsson O, Sonkodi S, Sci D, Süleymanlar G, Tsakiris D, Tesar V, Todorov V, Wiecek A, Wüthrich RP, Gottlow M, Johnsson E, Zannad F; AURORA Study Group. N Engl J Med. 2009 Apr 2;360(14):1395-407. Epub 2009 Mar 30. Erratum in: N Engl J Med. 2010 Apr 15;362(15):1450. PubMed PMID: 19332456.

Cardiovascular Risk Reduction in Early Anaemia Trial with Epoetin Beta investigators and coordinators. Value of N-terminal brain natriuretic peptide as a prognostic marker in patients with CKD: results from the CREATE study. Locatelli F, Eckardt KU, Macdougall IC, Tsakiris D, Clyne N, Burger HU, Scherhag A, Drüeke TB; Curr Med Res Opin. 2010 Nov;26(11):2543-52. Epub 2010 Sep 17. PubMed PMID: 20849244.


(P0635) Simultaneous glomerular filtration rate (gfr) and extracellural fluid volume (ecv) measurement by Cr-51-EDTA plasma clearance study: is this accurate with six plasma samples only? G. Arsos1, C. Sachpekidis2, I. Tsechelidis2, E. Manou3, D. LoPresti1, S. Gartsioni1, D. Tsakiris3, N. Karatzas1 1 3rd Department of Nuclear Medicine, Aristotle University of Thessaloniki, Papageorgiou Hospital, Thessaloniki 2 1st  Department of Nuclear Medicine, Aristotle University of Thessaloniki Medical School, Hippokrateion Hospital, Thessaloniki 3 Department of Nephrology, Papageorgiou Hospital, Thessaloniki, GREECE Eur J Nucl Med Mol Imaging (2012)39 (Supp2):S384-S497 (P0635)

(P1099) Glomerular filtration rate (GFR) with Cr-51-EDTA: comparison of the slope-intercept 2-sample method with the 10-sample kinetic plasma clearance analysis in a representative cohort of patients. G. Arsos,C1., E. Manou, G. Miserlis3, A. Sioulis4 , I. Tsechelidis5, C. Sachpekidis5, D. Tsakiris2, N. Karatzas1 1 3rd Department of Nuclear Medicine, Aristotle University of Thessaloniki, Papageorgiou Hospital, Thessaloniki, Greece 2 Department of Nephrology, Papageorgiou Hospital, Thessaloniki, GREECE 3 Transplantation Clinic, Aristotle University of Thessaloniki Medical School, Hippokrateion Hospital, Thessaloniki, GREECE 4 1st Internal Medicine Clinic, Aristotle University of Thessaloniki Medical School, AHEPA Hospital, Thessaloniki, GREECE 5 1st  Department of Nuclear Medicine, Aristotle University of Thessaloniki Medical School, Hippokrateion Hospital, Thessaloniki, GREECE  Eur J Nucl Med Mol Imaging (2012)39 (Supp2):S498-S611

(P1124) Extracellular fluid volume (ECV) assessment by four-electrode multifreequency bioimpedance analysis (MFBIA): comparison with ECV calculated by Cr-51-EDTA multiple sapmling plasma clearance analysis G. Arsos1., I. Tsechelidis2, C. Sachpekidis5, S. Georga 1 , E. Manou, E. Karampela 1 , D. Tsakiris3, N. Karatzas1 1 3rd Department of Nuclear Medicine, Aristotle University of Thessaloniki, Papageorgiou Hospital, Thessaloniki, Greece 2 1st  Department of Nuclear Medicine, Aristotle University of Thessaloniki Medical School, Hippokrateion Hospital, Thessaloniki, GREECE 3 Department of Nephrology, Papageorgiou Hospital, Thessaloniki, GREECE  Eur J Nucl Med Mol Imaging (2012)39 (Supp2):S498-S611

Polyuria due to central diabetes insipidus presenting as an early manifestation of acute myeloid leukemia. Loukidis K, Papadakis E, Anagnostou N, Kiriklidou P, Gatsa E, Karagianni A, Patinakis P, Tsakiris D, Kioumi A, Korantzis I. Clin Adv Hematol Oncol. 2012 Jun;10(6):399-400. PubMed PMID: 22895244.

 

Polyuria Due To Central Diabetes Insipidus Presenting As An Early Manifestation Of Acute Myeloid Leukemia Konstantinos Loukidis, MD1 , Emmanouil Papadakis, MD1 , Nikolaos Anagnostou ,MD2, Parthena Kiriklidou, MD2, Anna Karagianni, MD1, Panagiotis Pateinakis, MD2, Dimitrios Tsakiris ,MD, PhD2 , Anna Kioumi, MD, PhD1, Ioannis Koratzis MD PhD1 1Haematoly Department; 2 Nephrology Department, Papageorgiou General Hospital, Thessaloniki, Grece  Clinical Advances In Hematology & Ongology, Volume 10, Issue 6 399-401, June 2012

FP157

How are early ckd patients referred to nephrologists by other specialties? Konstantinos Sombolos | Dimitrios Tsakiris | Boletis John | Dimitrios Vlahakos| Konstantinos Siamopoulos | Vassilios Vargiemezis | Pavlos Nikolaidis| Christos Iatrou | Evgenios Dafnis | Christos Argyropoulos | Konstantinos Xynos Director Nephrology Clinic, Papanikolaou Hosp, Thessaloniki | Director Nephrology Clinic, Papageorgiou Hosp, Thessaloniki | Director Nephrology Clinic, Laiko Hosp, Athens | Nephrology Clinic, Attiko Hosp, Athens | Nephrology Clinic, Ioannina Univ Hosp, Ioannina | Nephrology Clinic, Alexanroupoli Univ Hosp, Alexandroupoli | Nephrology Clinic, AHEPA Hosp, Thessaloniki| Nikea Hosp, Athens | Director Nephrology Clinic, PE.PA.G.N.I, Crete Univ Hosp, Iraklio Crete | Abbott Laboratories Hellas S.A. 49th ERA-EDTA CONGRESS, 24-27 MAY 2012 PARIS FRANCE 

FP092

ARE MDRD AND COCKROFT GAULT DIFFERENT? THE GREEK EXPERIENCE FROM THE PRESTAR STUDY Konstantinos Sombolos | Dimitris Tsakiris | John Boletis | Dimitrios Vlahakos| Konstantinos Siamopoulos | Vassilios Vargiemezis | Pavlos Nikolaidis | Christos Iatrou | Evgenios Dafnis | Christos Argyropoulos | Konstantinos Xynos Nephrology Clinic, Papanikolaou Hosp, Thessaloniki | Nephrology Clinic, Papageorgiou Hosp, Thessaloniki | Nephrology Clinic, Laiko Hosp, Athens | Nephrology Clinic, Attiko Hosp, Athens | Nephrology Clinic, Ioannina Univ Hosp, Ioannina | Nephrology Clinic, Alexandroupoli Univ Hosp, Alexandroupoli| Nephrology Clinic, AHEPA Hosp, Thessaloniki | Nephrology Clinic, Nikea Hosp, Athens | Nephrology Clinic, PE.PA.G.N.I, Crete Univ Hosp, Iraklio Crete| Abbott Laboratories Hellas 49th ERA-EDTA CONGRESS, 24-27 MAY 2012PARIS FRANCE

SAP448

UREMIC PRURITUS: PREVALENCE, CLINICAL CHARACTERISTICS AND IMPACT ON QUALITY OF LIFE IN PATIENTS ON MAINTENANCE PERITONEAL DIALYSIS Maria Tsikeloudi | Panagiotis Pateinakis | Katerina Patsatsi | Eleni Manou |Dimitrios Sotiriadis | Dimitrios Tsakiris Dept Nephrology, Papageorgiou General Hosp, Thessaloniki, Greece | Second Dept Dermatology, Medical School, Aristotle Univ Thessaloniki, Papageorgiou General Hosp, Thessaloniki, Greece 49th ERA-EDTA CONGRESS, 24-27 MAY 2012PARIS FRANCE

SAP515

FACTORS PREDICTING THE INCREASE OF RETICULOCYTE HAEMOGLOBIN CONTENT (CHr) FOLLOWING INTRAVENOUS IRON ADMINISTRATION IN HAEMODIALYSIS PATIENTS Efstathios Mitsopoulos | Maria Tsiatsiou | Ilias Minasidis | Varvara Kousoula | Eleni Intzevidou | Ploumis Passadakis | Vasilis Vargemezis | Dimitrios Tsakiris Papageorgiou General Hosp, Thessaloniki, Greece | Democritus Univ Thrace, Alexandroupolis, Greece 49th ERA-EDTA CONGRESS, 24-27 MAY 2012PARIS FRANCE

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΓΓΕΙΟΠΑΘΕΙΑΣ ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ Χ. Μανές1, Π. Κυρικλίδου2, Π. Γρίντζου1, Κ. Σιώμος1. Λ. Χατζηιωαννίδης1, Γ. Τζατζάγου1, Δ. Τσακίρης2  1. Διαβητολογικό Κέντρο Γ.Ν. Παπαγεωργίου 2. Νεφρολογικό Τμήμα Γ.Ν. Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη 

25ο Ετήσιο Συνέδρο Δ.Ε.Β.Ε. Ελληνικά Διαβητολογικά Χρονικά Τόμος 24-τεύχος 3-2011 σελ.196  

10th BANTAO CONGRESS, OCTOBER 13-15 2011 SANI BEACH HOTEL,CHALKIDIKI, GREECE

OP 01

PARAOXONASE AND RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM GENE POLYMORPHISMS IN CARDIORENAL DISEASE 2 I. Bouba, 2 C. Bountouri, 1 E. Dounousi, 3 V. Kiatou, 2 I. Georgiou, 1 S. Chatzidakis, 3 N. Kotzadamis, 4 D. Tsakiris, 1 K.C. Siamopoulos 1 Department of Nephrology, University Hospital of Ioannina, Greece 2 Laboratory of Human Reproductive Genetics, Medical School University of Ioannina, Greece 3 Department of Nephrology General Hospital of Veria, Greece 4 Department of Nephrology, General Hosptial "Papageorgiou" of Thessaloniki, Greece  Η εργασία έλαβε βραβείο της Οργανωτικής Επιτροπής για την καλύτερη προφορική ανακοίνωση, που απονεμήθηκε στα πλαίσια του 10th BANTAO CONGRESS, OCTOBER 13-15 2011 SANI BEACH HOTEL,CHALKIDIKI, GREECE

OP 02

CYTOKINE GENE POLYMORPHISMS AND PROGRESSION OF CARDIORENAL DISEASE
1 C. Bountouri, 2 I. Bouba, 1 E. Dounousi, 3 A. Papagianni, 4 V. Kiatou, 2 I. Georgiou, 4 A. Kelesidis, 5 D. Tsakiris, 1 K.C. Siamopoulos 1 Department of Nephrology, University Hospital of Ioannina, Greece 2 Laboratory of Human Reproductive Genetics, Medical School University of Ioannina, Greece 3 Department of Nephrology, "Hippokration" Hospital of Thessaloniki, Greece 4 Department of Nephrology, General Hsopital of Veria, Greece 5 Department of Nephrology, General Hospital "Papageorgiou" of Thessaloniki, Greece 

10th BANTAO CONGRESS, OCTOBER 13-15 2011 SANI BEACH HOTEL,CHALKIDIKI, GREECE   

RFP 01

MODIFIABLE RISK FACTORS AND PROGRESSION OF CARDIORENAL DISEASE  1 E. Dounousi, 2 V. Kiatou, 1 K. Pappas, 1 X. Zikou, 1 G. Spanos, 1 E. Pappas, 1 O. Balafa, 1 A. Tatsioni, 1 D. Karasavvidou, 2 N. Kotzadamis, 3 D. Tsakiris, 1 K.C. Siamopoulos 1 Department of Nephrology, University Hospital of Ioannina, Greece
2 Department of Nephrology, General Hospital of Veria, Greece 3 Department of Nephrology, General Hospital "Papageorgiou" of Thessaloniki, Greece

10th BANTAO CONGRESS, OCTOBER 13-15 2011 SANI BEACH HOTEL,CHALKIDIKI, GREECE

RFP 02

ENDOTHELIAL DYSFUNCTION, VOLUME OVERLOAD AND AGEING ARE POSSIBLE MECHANISMS OF HYPERTENSION AND LEFT VENTRICULAR HYPERTROPHY IN CHRONIC KIDNEY DISEASE 1 K. Ioannou, 2 E. Dounousi, 3 A. Kelesidis, 4 I. Tsouchnikas, 5 S. Papakonstantinou, 6 K. Pappas, 3 N. Kotzadamis, 7 V. Vargemezis, 2 K. Siamopoulos, 8 D. Tsakiris 1 Department of Nephrology, Nicosia General Hospital, Cyprus 2 Department of Nephrology, University of Ioannina, Greece 3 Department of Nephrology, Veria General Hospital, Greece 4 Department of Nephrology, Hippokration Hospital of Thessaloniki, Greece 5 Department of Nephrology, Nephrology Institute, Athens, Greece 6 Department of Cardiology, University of Ioannina, Greece 7 Department of Nephrology, University of Thrace, Greece 8 Department of Nephrology, Papageorgiou General Hospital, Thessaloniki, Greece 

RFP 07

ASSESSING THE REAL LIFE CLINICAL PRACTICE DATA OF THE MANAGEMENT OF RENAL ANAEMIA PATIENTS IN DIALYSIS, TREATED WITH ERYTHROPOIESIS STIMULATING AGENTS K.C. Siamopoulos on behalf of the ESA08 Group*

*ESA08 Group: 1D.Tsakiris, 1D.Papadopoulou, 1G.Visvardis, 1Ε.Mitsopoulos, 1P.Kyriklidou, 1Ε.Manou, 2V.Vargemezis, 2P.Pasadakis, 2S.Panagoutsos, 2Ε.Mourvati, 2Κ.Kantartzi, 3C.Syrgkanis, 3G.Koutroumpas, 4Κ.Sombolos, 4G.Bamichas, 5Ι.Tzanakis, 6Κ.C.Siamopoulos, 6X.Zikou, 6S.Kountouris, 6Ε.Dounousi, 6Α.Tatsioni, 7Ι.Papadakis, 7Ι.Kakavas, 7D.Petras, 8Μ.Pappas, 8Ε.Kokkolou, 9C.Iatrou, 9Ι.Makryniotou, 10Ε.Sarris, 10Κ.Salpiggidis, 11Ν.Papagalanis, 11C.Kourvelou, 12G.Papadakis, 12Κ.Ntaitzikis

 

1Gen.Hospital “Papageorgiou” Thessaloniki, 2University Hospital Alexandroupoli, 3Gen.Hospital Volou,  4Gen.Hospital “Papanikolaou” Thessaloniki, 5Gen.Hospital “St.George” Chania, 6University Hospital of Ioannina, 7Gen.Hospital “Ippokratio” Athens, 8Gen.Hospital “G.Hatzikosta” Ioannina, 9Gen.Hospital “St.Panteleimon” Nikaia Piraeus, 10Gen.Hospital “St.Barbara” Athens, 11Gen.Hospital “Korgialenio-Mpenakio” Athens, 12Gen.Hospital “Tzanio” Piraeus


 

RFP 11

ROUTINE ASSESSMENT OF DEPRESSION IN CHRONIC KIDNEY DISEASE PATIENTS WITHOUT THE INVOLVEMENT OF MENTAL HEALTH PROFESSIONALS: A TWO STAGE APPROACH
1 M. Ikonomou, 2 P. Skapinakis, 3 M. Eleftheriadou, 3 E. Kyroglou, 4 A. Chardalias, 4 I. Bakavos, 5 M. Sygelakis, 1 A. Banioti, 1 R. Kalaitzidis, 6 K. Asimakopoulos, 3 D. Tsakiris, 4 D. Goumenos, 1 K.C. Siamopoulos 1 Department of Nephrology, University Hospital of Ioannina, Greece 2 Department of Psychiatry, University Hospital of Ioannina, Greece 3 Department of Nephrology, General Hospital "Papageorgiou" of Thessaloniki, Greece 4 Department of Nephrology, University Hospital of Patra, Greece
5 Department of Psychiatry, General Hospital "Papageorgiou" of Thessaloniki, Greece 6 Department of Psychiatry, Unviersity Hospital of Patra, Greece

 

 RFP 12

PSYCHOLOGICAL SYMPTOM PROFILES IN CHRONIC KIDNEY DISEASE PATIENTS AND THE GENERAL POPULATION
2 P. Skapinakis, 1 M. Ikonomou, 3 E. Kyroglou, 3 P. Kyriklidou, 4 P. Hondrogiannis,  5 M. Sygkelakis, 5 C. Varvara, 1 O. Balafa, 2 V. Mavreas, 3 D. Tsakiris, 4 D. Goumenos, 1 K.C. Siamopoulos 1 Department of Nephrology, University Hospital of Ioannina, Greece 2 Department of Psychiatry, University Hospital of Ioannina, Greece
3 Department of Nephrology, General Hospital "Papageorgiou" of Thessaloniki, Greece 4 Department of Nephrology, University Hospital of Patra, Greece
5 Department of Psychiatry, General Hospital "Papageorgiou" of Thessaloniki, Greece 

RFP 16

LOWER RETICULOCYTE THAN ERYTHROCYTE HEMOGLOBIN CONTENT MAY BE PREDICTIVE OF RECENT DEVELOPMENT OF IRON DEFICIENCY
1 M. Tsiatsiou, 1 E. Mitsopoulos, 1 P. Kyriklidou, 1 E. Manou, 1 V. Kousoula, 1 I. Minasidis, 2 I. Thodis, 2 V. Vargemezis, 1 D. Tsakiris
1 Department of Nephrology, Papageorgiou General Hospital, Thessaloniki, Greece 2 Department of Nephrology, Medical School, Democritus University of Thrace, Alexandroupolis, Greece

 

PP 007

ACUTE RENAL FAILURE IN INTENSIVE CARE PATIENTS: EPIDEMIOLOGY, TREATMENT AND OUTCOME: 9 YEARS PROSPECTIVE STUDY
1 P. Kyriklidou, 1 N. Anagnostou, 1 P. Pateinakis, 2 K. Arvaniti, 2 A. Kalakonas, 1 E. Manou, 1 I. Minasidis, 2 D. Matamis, 1 D. Tsakiris
1Nephrology Department, “Papageorgiou” General Hospital, Thessaloniki, Greece 2Intensive Care Unit, “Papageorgiou” General Hospital, Thessaloniki, Greece

PP 011

LOW SERUM TESTOSTERONE LEVELS ARE ASSOCIATED WITH INCREASED RISK OF MORTALITY IN HAEMODIALYSIS MEN
1 E. Mitsopoulos, 1 M. Tsiatsiou, 1 E. Ginikopoulou, 1 I. Minasidis, 1 V. Kousoula, 1 M. Tsikeloudi, 1 E. Manou, 2 A. Giannakou, 2 A. Pavlitou, 1 D. Tsakiris
1Department of Nephrology, “Papageorgiou” General Hospital of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece  2Department of Immunology, “Papageorgiou” General Hospital of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece

 PP 066

COMPARATIVE STUDY OF DIFFERENT IRON INDICES IN HAEMODIALYSIS PATIENTS
1 M. Tsiatsiou, 1 E. Mitsopoulos, 1 E. Intzevidou, 1 O. Kougioumtzidou, 1 G. Visvardis, 1 D. Papadopoulou, 2 P. Passadakis, 2 V. Vargemezis, 1 D. Tsakiris
1 Department of Nephrology, “Papageorgiou” General Hospital, Thessaloniki, Greece 2 Department of Nephrology, Medical School, Democritus University of Thrace, Alexandroupolis, Greece

 

 Confirmation number: 773 XLVIII ERA-EDTA Congress, June 23-26, 2011
Prague, Czech Republic

MODIFIABLE RISK FACTORS AND PROGRESSION OF CARDIORENAL SYNDROME Evangelia Dounousi1, Vasiliki Kiatou2, Konstantinos Pappas1, Xanthi Zikou1, George Spanos1, Efthymios Pappas1, Olga Balafa1, Athina Tatsioni1, Despina Karasavvidou1, Nikolaos Kotzadamis2, Dimitrios Tsakiris3, Kostas Siamopoulos1

 

1Department of Nephrology, University Hospital of Ioannina, Greece
2Department of Nephrology, General Hospital of Veria, Greece
3Department of Nephrology, General Hospital “Papageorgiou” of Thessaloniki, Greece

 Confirmation number: 772 XLVIII ERA-EDTA Congress, June 23-26, 2011
Prague, Czech Republic

PARAOXONASE AND RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM GENE POLYMORPHISMS IN CARDIORENAL SYNDROME Ioanna Bouba2, Christina Bountouri2, Evangelia Dounousi1, Vasiliki Kiatou3, Ioannis Georgiou2, Stylianos Chatzidakis1, Nikolaos Kotzadamis2, Dimitrios Tsakiris4, Kostas C. Siamopoulos1

1Department of Nephrology, University Hospital of Ioannina, Greece
2Laboratory of Human Reproductive Genetics, Medical School University of Ioannina, Greece
3Department of Nephrology, General Hospital of Veria, Greece
4Department of Nephrology, General Hospital “Papageorgiou” of Thessaloniki, Greece

Confirmation number 584 XLVIII ERA-EDTA Congress, June 23-26, 2011
Prague, Czech Republic

Psychological Symptom profiles in Chronic Kidney disease patients and the general population Petros Skapinakis2, Margarita Ikonomou1, Eftyxia Kyroglou3, Panagiotis Chondrogiannis4, Markos Sygelakis5, Christina Varvara5, Parthena Kyriklidou3, Olga Balafa1, Venetsanos Mavreas2, Dimitrios Tsakiris3, Dimitrios Goumenos4, Kostas Siamopoulos1

 1Department of Nephrology, University Hospital of Ioannina, Greece  2Department of Psychiatry, University Hospital of Ioannina, Greece 3Department of Nephrology, General Hospital “Papageorgiou” of Thessaloniki, Greece  4Department of Nephrology, University Hospital of Patra, Greece  5Department of Psychiatry, General Hospital “Papageorgiou” of Thessaloniki, Greece

Confirmation number 583 XLVIII ERA-EDTA Congress, June 23-26, 2011
Prague, Czech Republic

Routine Assessment of depression in chronic kidney disease patients without the involvement of mental health professionals: A two stage approach using the PHQ-9 and a computerized structured psychiatric interview. Margarita Ikonomou1, Petros Skapinakis2, Marianna Eleftheroudi3, Andreas Chardalias4, Eftyxia Kyroglou3, Athanasia Banioti1, Ioannis Vakianos4, Markos Sygelakis5, Rigas Kalaitzidis1, Kostas Asimakopoulos6, Dimitrios Tsakiris3, Dimitrios Goumenos4, Kostas Siamopoulos1

1Department of Nephrology, University Hospital of Ioannina, Greece

2 Department of Psychiatry, University Hospital of Ioannina, Greece

3Department of Nephrology, General Hospital “Papageorgiou” of Thessaloniki, Greece         

4Department of Nephrology, University Hospital of Patra, Greece

5Department of Psychiatry, General Hospital “Papageorgiou” of Thessaloniki, Greece

6Department of Psychiatry, University Hospital of Patra, Greece

 

Confirmation number: 570 XLVIII ERA-EDTA Congress, June 23-26, 2011
Prague, Czech Republic

CYTOKINE GENE POLYMORPHISMS AND PROGRESSION OF CARDIORENAL SYNDROME Christina Bountouri1, Ioanna Bouba2, Evangelia Dounousi1, Aikaterini Papagianni3, Vasiliki Kiatou4, Ioannis Georgiou2, Apostolos Kelesidis4, Dimitrios Tsakiris5, Kostas C. Siamopoulos1

1Department of Nephrology, University Hospital of Ioannina, Ioannina, Greece
2Laboratory of Human Reproductive Genetics, Medical School University of Ioannina, Greece, 3Department of Nephrology, “Hippokration” Hospital of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece
4Department of Nephrology, General Hospital of Veria, Veria, Greece
5Department of Nephrology, General Hospital “Papageorgiou” of Thessaloniki, Thessaloniki Greece

 

XLVIII ERA-EDTA Congress, June 23-26, 2011
Prague, Czech Republic

 

Low serum testosterone levels predict increased mortality among male haemodialysis patients.   Efstathios Mitsopoulos1, Maria Tsiatsiou1, Eudoxia Ginikopoulou1, Ilias Minasidis1, Varvara Kousoula1, Maria Tsikeloudi1, Eleni Manou1 and Dimitrios Tsakiris11Department of Nephrology, Papageorgiou General Hospital, Thessaloniki, Greece.

ERA-EDTA NUMBER 450753 XLVIII ERA-EDTA Congress,  June 23-26, 2011
Prague, Czech Republic

Acute renal failure in intensive care patients: Epidemiology, treatment and outcome: 9 years prospective study

Kyriklidou P1, Anagnostou N1, Arvaniti K2, Kalakonas A2, Manou E1, Minasidis E1, Matamis D2, Tsakiris D1.

Department of Nephrology1 and Intensive Care Unit2,  Papageorgiou General Hospital Thessaloniki, Grece

 

Επίτευξη στόχων των κατευθυντηρίων οδηγιών K/DOQI σε ασθενείς υπό εξωνεφρική κάθαρση

Π. Κυρικλίδου1, Η. Μηνασίδης, Ν. Τσίκληρας, Β. Κούσουλα, Μ. Τσιάτσιου,  Ε. Μάνου, Δ. Παπαδοπούλου, Δ. Τσακίρης

Νεφρολογικό Tμήμα Γ.Ν. “ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ”

Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Ελληνική Νεφρολογία 2011;23(1):

 

 

 

The effect of once-monthly C.E.RA. Administration of iron status and hemoglobin concentrations in dialysis patients with chronic renal anemia

 

Kostas C Siamopoulos, MD, on behalf of the ML20952 study group

Department of Nephrology, University Hospital of Ioannina, Ioannina, Greece

Poster presented at the American Society of Nephrology

Denver, CO, USA, November 18-21,2010

 

 

Impact of C-reactive protein on absolute reticulocyte count in haemodialysis patients: the role of iron status

 

Efstathios Mitsopoulos1, Maria Tsiatsiou1, Stavros Zanos 1,2,3, Eirini Katodritou4, Georgios Visvardis1, Dorothea Papadopoulou1, Ploumis Passadakis5, Vassilis Vargemezis5 and Dimitrios Tsakiris1

 

1Department of Nephrology, Papageorgiou General Hospital, Thessaloniki, Greece,

2Department of Neurological Surgery, University of Washington School of Medicine, Seattle, WA, USA,

3Department of Physiology and Biophysics, University of Washington School of Medicine, Seattle, WA, USA,

4Department of Haematology, Papageorgiou General Hospital, Thessaloniki, Greece and

 5Department of Nephrology, Medical School, Democritus University of Thrace, Alexandroupolis, Greece

Δημοσιεύθηκε στο  Nephrol Dial Transplant (2011) 26: 992–997 Nephrol Dial Transplant. 2011 Mar;26(3):992-7. Epub 2010 Aug 9. PubMed PMID:

20696680.

 

 

 

Αναφορά Περιστατικού Άποιου Διαβήτη Σε Ασθενή Με Οξεία Μυελογενή  Λευχαιμία

Π. Κυρικλίδου1, Ε. Γατσά2, Ν. Αναγνώστου1, Κ. Λουκίδης, Ε. Ιντζεβίδου1, Α. Καραγιάννη2, Ε. Μάνου1, Ι. Κοραντζής2, Δ. Τσακίρης1

Νεφρολογικό Tμήμα1 και Αιματολογικό Τμήμα2 

Γ.Ν. “ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ”

Ανακοινώθηκε στην 80η Επιστημονική Συνάντηση της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας, Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2010 (Περιλήψεις σελ.).

 

Καταγραφή ασθενών με πολλαπλούν μυέλωμα και νεφρική ανεπάρκεια

Ε. Ιντζεβίδου, Ε. Μητσόπουλος, Μ. Τσικελούδη, Α. Γεωργιάδου, Ε. Μάνου, Κ.Κοκοβιάδου, Γ. Βισβάρδης, Δ. Παπαδοπούλου, Δ. Τσακίρης

Ανακοινώθηκε στην 80η Επιστημονική Συνάντηση της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας, Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2010 (Περιλήψεις σελ.).

 

Οξεία Νεφρική Ανεπάρκεια σε ασθενείς Μονάδας Εντατικής Θεραπείας: προγνωστκοί δείκτες θανάτου

1Κ. Αρβανίτη, 1Α. Καλαμώνας, 3Δ. Λαθύρης, 1Β. Μακράκης, 2Ν. Αναγνώστου, 2Π. Κυρικλίδου, 2Δ. Τσακίρης, 1Δ. Ματάμης

1ΜΕΘ Γ.Ν. “Παπαγεωργίου”, Θεσσαλονίκη,

2Νεφρολογικό Τμήμα Γ.Ν. “Παπαγεωργίου”, Θεσσαλονίκη

3ΜΕΘ ΓΝΝ “Γεννηματάς”, Θεσσαλονίκη

Ανακοινώθηκε στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εντατικής Θεραπείας, Αθήνα, 5-7 Νοεμβρίου 2010.

 

Οξεία Νεφρική Ανεπάρκεια σε ασθενείς Μονάδας ΜΕΘ- επιδημιολογία, αντιμετώπιση και έκβαση: προοπτική μελέτη 9 ετών

1Κ. Αρβανίτη, 1Α. Καλαμώνας, 3Δ. Λαθύρης, 1Β. Μακράκης, 2Ν. Αναγνώστου, 2Π. Κυρικλίδου, 2Δ. Τσακίρης, 1Δ. Ματάμης

1ΜΕΘ Γ.Ν. “Παπαγεωργίου”, Θεσσαλονίκη,

2Νεφρολογικό Τμήμα Γ.Ν. “Παπαγεωργίου”, Θεσσαλονίκη

3ΜΕΘ ΓΝΝ “Γεννηματάς”, Θεσσαλονίκη

Ανακοινώθηκε στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εντατικής Θεραπείας, Αθήνα, 5-7 Νοεμβρίου 2010.

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ:

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

[/ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ-ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ]

9-12 Σεπτεμβρίου 2010  [09.00 –18.00]

Αμφιθέατρο ΓΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, Θεσσαλονίκη

 

 

 

Συγγραφή κεφαλαίου με τίτλο “Νεφρική Οστεοδυστροφία ” Ελένη Μάνου, Δημήτριος Τσακίρης, στο βιβλίο «Μεταβολικές παθήσεις των οστών» (Γεώργιος Καπετάνος, Θεσσαλονίκη, 2010) (σελ. 339-349).

 

Incidence and outcome of patients starting renal replacement therapy for end multiple myeloma or light-chain deposit disease: an era-edta registry study

1D. Tsakiris, 2 Vianda Stell, 2 Kitty Jager

1Department of Nephrology, Papageorgiou General Hospital, Thessaloniki, Greece, 2Department. of Medical Informatics, ERA-EDTA Registry, University of Amsterdam, Amsterdam, The Netherlands

Ανακοινώθηκε στο XLVIIth ERA-EDTA Congress,II DGfN Congress, Munich, Germany, June 25-28, 2010 (περιλήψεις σελ….) .(Sa028)

Diagnostic value of iron indices in haemodialis patients.

1M. Tsiatsiou, 1E. Mitsopoulos, 1E. Intzevidou, 1O. Kougioumtzidou,  1G. Visvardis, 1D. Papadopoulou, 2P. Passadakis, 2V. Vargemezis, 1D. Tsakiris.

1Department of Nephrology, Papageorgiou General Hospital, Thessaloniki, Greece, 2Department of Nephrology, Medical School, Democritus University of Thrace, Alexandroupolis, Greece,

Ανακοινώθηκε στο XLVIIth ERA-EDTA Congress,II DGfN Congress, Munich, Germany, June 25-28, 2010 (περιλήψεις σελ….) .(Sa514)

The effect of teriparatide, ibandronate and cinacalcet on bone mineral density of haemodialysis (hd) patients.

1E. Mitsopoulos, 1E. Ginikopoulou, 2D. Economidou, 1O. Kougioumtzidou, 1E. Intzevidou, 1M. Soulakellis, 2D. Memmos, 3V. Vargemezis, 1D. Tsakiris.

1Department of Nephrology, Papageorgiou General Hospital, Thessaloniki, Greece, 2 University Department Nephrology, Hippokration General Hospital, Thessaloniki, Greece 3Department of Nephrology, Medical School, Democritus University of Thrace, Alexandroupolis, Greece,

Ανακοινώθηκε στο XLVIIth ERA-EDTA Congress,II DGfN Congress, Munich, Germany, June 25-28, 2010 (περιλήψεις σελ….) .(Sa559)

The effect of teriparatide, ibandronate and cinacalcet on bone mineral density of haemodialysis (hd) patients.

1E. Mitsopoulos, 1E. Ginikopoulou, 2D. Economidou, 1O. Kougioumtzidou, 1E. Intzevidou, 1M. Soulakellis, 2D. Memmos, 3V. Vargemezis, 1D. Tsakiris.

1Department of Nephrology, Papageorgiou General Hospital, Thessaloniki, Greece, 2 University Department Nephrology, Hippokration General Hospital, Thessaloniki, Greece 3Department of Nephrology, Medical School, Democritus University of Thrace, Alexandroupolis, Greece,

Ανακοινώθηκε στο XLVIIth ERA-EDTA Congress,II DGfN Congress, Munich, Germany, June 25-28, 2010 (περιλήψεις σελ….) .(Sa559)

Association of FGF-23 with histomorphometric parameters and biomarkers pf bone metabolism in chronic haemodialysis patients.

1D. Economidou, 1A. Papagiani,2E. Mitsopoulos, 2E. Ginikopoulou, 1C.Dimitriadis, 1A. Tsiantoulas, 2D. Tsakiris, 1D. Memmos

1 University Department Nephrology, Hippokration General Hospital, Thessaloniki, Greece

2Department of Nephrology, Papageorgiou General Hospital, Thessaloniki, Greece

Ανακοινώθηκε στο XLVIIth ERA-EDTA Congress,II DGfN Congress, Munich, Germany, June 25-28, 2010 (περιλήψεις σελ….) .(Sa550)

Συσχέτιση FGF-23 με ιστομορφομετρικούς και βιοχημικούς δείκτες οστικού μεταβολισμού .

1Δ. Οικονομίδου, 2Ε. Μητσόπουλος, 1Α. Παπαγιάννη, 2Ε. Γινικοπούλου, 1Χ. Δημητριάδης, 1Α. Τσιαντούλας, 2Δ. Τσακίρης, 1Δ.Μέμμος

1Νεφρολογική Κλινική Α.Π.Θ. «Ιπποκράτειο Γ.Ν. Θεσσαλονίκης,

2Νεφρολογικό Τμήμα Γ.Ν. “Παπαγεωργίου”, Θεσσαλονίκη

Ανακοινώθηκε στο 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νεφρολογίας, Κως, 2-5 Ιουνίου 2010  (Περιλήψεις σελ.18) (προφορική ανακοίνωση Ο16).

 

H επίδραση της τεριπαρατιδης, της ιμπανδρονάτης και της σινακαλσέτης στην οστική πυκνότητα αιμοκαθαιρομένων ασθενών.

1Ε. Μητσόπουλος, 1Ε. Γινικοπούλου, 2Δ. Οικονομίδου, 1Ο. Κουγιουμτζίδου, 1Ε. Ιντζεβίδου, 1Μ. Σουλακέλλης, 2Δ. Μέμμος, 3Β. Βαργεμέζης, 1Δ. Τσακίρης.

1Νεφρολογικό Τμήμα Γ.Ν. “Παπαγεωργίου”, Θεσσαλονίκη

2Νεφρολογική Κλινική Α.Π.Θ. «Ιπποκράτειο Γ.Ν. Θεσσαλονίκης

3Πανεπιστημιακή Νεφρολογική Κλινική, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη

Ανακοινώθηκε στο 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νεφρολογίας, Κως, 2-5 Ιουνίου 2010  (Περιλήψεις σελ.18) (προφορική ανακοίνωση Ο48).

Επίτευξη θεραπευτικών στόχων στις παραμέτρους οστικής νόσου ασθενών πριν τη θεραπεία υποκατάστασης με χρόνια νεφρική νόσο σταδίου 1-5

1Ε. Μάνου, 1Μ. Τσικελούδη, 1Β. Κούσουλα, 1Ο. Κουγιουμτζίδου, 1Π. Κυρικλίδου, 1Ε. Μητσόπουλος, 2Β. Βαργεμέζης, 1Δ. Τσακίρης.

1Νεφρολογικό Τμήμα Γ.Ν. “Παπαγεωργίου”, Θεσσαλονίκη

2Πανεπιστημιακή Νεφρολογική Κλινική, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη

Ανακοινώθηκε στο 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νεφρολογίας, Κως, 2-5 Ιουνίου 2010  (Περιλήψεις σελ.22). (Ρ008 αναρτημένη ανακοίνωση)

Κλασικοί και νεότεροι παράγοντες κινδύνου στην καρδιαγγειακή έκβαση των ασθενών με χρόνια νεφρική νόσο.

1Ε. Ντουνούση, 2Β.Κιάτου, 1Α. Κίτσος, 1Ν. Τριάντου, 1Κ. Παππάς, 3Α. Παπαγιάννη, 3Ν. Κοτζαδάμης, 4Δ. Τσακίρης, 1Κ.Χ. Σιαμόπουλος.

1 Νεφρολογική Κλινική Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,

2Νεφρολογικό Τμήμα Γενικού Νοσοκομείου Βέροιας,

3Νεφρολογική Κλινική Α.Π.Θ. «Ιπποκράτειο Γ.Ν. Θεσσαλονίκης 4Νεφρολογικό Τμήμα Γ.Ν. “Παπαγεωργίου”, Θεσσαλονίκη

Ανακοινώθηκε στο 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νεφρολογίας, Κως, 2-5 Ιουνίου 2010  (Περιλήψεις σελ.27). (Ρ028 αναρτημένη ανακοίνωση)

Αναιμία, υπέρταση και δυσλιπιδαιμία ασθενών με χρόνια νεφρική νόσο στασίου 1-5 πριν τη θεραπεία υποκατάστασης: επίτευξη θεαπευτικών στόχων.

1Ε. Μάνου, 1Μ. Τσικελούδη, 1Η. Μηνασίδης, 1Ν. Τσίκληρας, 1Γ. Βισβάρδης, 1Δ. Παπαδοπούλου, 2Β. Βαργεμέζης, 1Δ. Τσακίρης.

1Νεφρολογικό Τμήμα Γ.Ν. “Παπαγεωργίου”, Θεσσαλονίκη

2Πανεπιστημιακή Νεφρολογική Κλινική, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη

Ανακοινώθηκε στο 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νεφρολογίας, Κως, 2-5 Ιουνίου 2010  (Περιλήψεις σελ.27). (Ρ028 αναρτημένη ανακοίνωση)

Συσχέτιση σφυροβραχιονιονίου δείκτη με παράγοντες κινδύνου καρδιαγγειακής νόσου σε ασθενείς υπό αιμοκάθαρση.

1Ε. Μητσόπουλος, 1Η. Μηνασίδης, 1Ν. Τσίκληρας,1Β. Κουσούλα, 1Μ.Τσιάτσιου, 1Ο. Κουγιουμτζίδου, 2Δ. Φαρμάκης, 2Κ. Σαχπάζης, 1Π.Κυρικλίδου, 1Δ. Τσακίρης.

1Νεφρολογικό Τμήμα Γ.Ν. “Παπαγεωργίου”, Θεσσαλονίκη

2Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν. “Παπαγεωργίου”, Θεσσαλονίκη

Ανακοινώθηκε στο 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νεφρολογίας, Κως, 2-5 Ιουνίου 2010  (Περιλήψεις σελ.39). (Ρ073 αναρτημένη ανακοίνωση)

Ανάλυση διαγνωστικών δεικτών σιδηροπενίας σε αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς.

1Μ.Τσιάτσιου, 1Ε. Μητσόπουλος, 1Η. Μηνασίδης, 1Π.Κυρικλίδου, 1Β. Κουσούλα, 2Η. Θώδης, 2Β. Βαργεμέζης, 1Δ. Τσακίρης.

1Νεφρολογικό Τμήμα Γ.Ν. “Παπαγεωργίου”, Θεσσαλονίκη

2Πανεπιστημιακή Νεφρολογική Κλινική, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη

Ανακοινώθηκε στο 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νεφρολογίας, Κως, 2-5 Ιουνίου 2010  (Περιλήψεις σελ.38). (Ρ071 αναρτημένη ανακοίνωση)

 

Σύγκριση υπερηχοκαρδιογραφικών ευρημάτων ασθενών σε αιμοκάθαρση (ΑΚ) και περιτοναϊκή κάθαρση (ΠΚ).

1Π.Κυρικλίδου, 1Η. Μηνασίδης, 1Μ.Τσιάτσιου,1Ν. Τσίκληρας, 1Β. Κουσούλα, 2Κ. Σαχπάζης, 2Δ. Φαρμάκης, 1Δ. Παπαδοπούλου, 1Ε. Μάνου 1Δ. Τσακίρης.

1Νεφρολογικό Τμήμα Γ.Ν. “Παπαγεωργίου”, Θεσσαλονίκη

2Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν. “Παπαγεωργίου”, Θεσσαλονίκη

Ανακοινώθηκε στο 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νεφρολογίας, Κως, 2-5 Ιουνίου 2010  (Περιλήψεις σελ.54). (Ρ136 αναρτημένη ανακοίνωση)

Διαγνωστική αξία των δεικτών σιδηροπενίας σε αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς.

1Μ. Τσιάτσιου, 1Ε. Μητσόπουλος, 1Ε. Ιντζεβίδου, 1Ο. Κουγιουμτζίδου, 1Γ. Βισβάρδης, 1Δ. Παπαδοπούλου, 2Β. Βαργεμέζης, 1Δ. Τσακίρης.

1Νεφρολογικό Τμήμα Γ.Ν. “Παπαγεωργίου”, Θεσσαλονίκη

2Πανεπιστημιακή Νεφρολογική Κλινική, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη

Ανακοινώθηκε στην 78η Επιστημονική Συνάντηση της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας, Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2009 (Περιλήψεις σελ.34).

 

Αναιμία, υπέρταση και δυσλιπιδαιμία ασθενών με χρόνια νεφρική νόσο σταδίου 1-5 πριν τη θεραπεία υποκατάστασης: επίτευξη θεραπευτικών στόχων.

1Ε. Μάνου, 1Μ. Τσικελούδη, 1Η. Μηνασίδης, 1Ν. Τσίκληρας, 1Γ. Βισβάρδης, 1Δ. Παπαδοπούλου, 2Β. Βαργεμέζης, 1Δ. Τσακίρης.

1Νεφρολογικό Τμήμα Γ.Ν. “Παπαγεωργίου”, Θεσσαλονίκη

2Πανεπιστημιακή Νεφρολογική Κλινική, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη

Ανακοινώθηκε στο 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νεφρολογίας (2-5 Ιουνίου 2010, Κως),(Ρ028) (Περιλήψεις στον τόμο περιλήψεων σελ. 27).

Καταγραφή βιοψιών νεφρού. Παρουσίαση συχνότητας νεφρικών νοσημάτων: 10 έτη εμπειρία.

1Γ. Βισβάρδης, 1Ε. Ιντζεβίδου, 1Ο. Κουμτζίδουγιου, 1Ε. Μητσόπουλος 1Μ. Σουλακέλλης, 1Π. Κυρικλίδου, 1Δ. Παπαδοπούλου, 2Α. Παντζάκη, 1Δ. Τσακίρης.

1Νεφρολογικό Τμήμα Γ.Ν. “Παπαγεωργίου”, Θεσσαλονίκη

2Παθολογοανατομικό Τμήμα, Γ.Ν. «Ιπποκράτειο» Θεσσαλονίκης

Ανακοινώθηκε στο 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νεφρολογίας (2-5 Ιουνίου 2010, Κως),(Ρ032) (Περιλήψεις στον τόμο περιλήψεων σελ. 28).

 

 


INCIDENCE AND OUTCOME OF PATIENTS STARTING RENAL REPLACEMENT THERAPY FOR END MULTIPLE MYELOMA OR LIGHT-CHAIN DEPOSIT DISEASE: AN ERA-EDTA REGISTRY STUDY

 

Dimitrios Tsakiris1, Vianda Stell2 , Patrick Finne3, Emily Fraser4, James Heaf5, Johan de Meester6, Sabine Schmaldienst7, Friedo Dekker8, Enrico Verrina9 and Kitty Jager2

1Deptartment of Nephrology, General Hospital Papageorgiou, Thessaloniki, Greece, and 2 ERA-EDTA Registry, Academic Medical Center, University of Amsterdam Department. of Medical Informatics, Amsterdam, The Netherlands, 3Finnish Registry for Kidney Diseases, Helsinki, Finland, 4Scottish Renal Registry, Glasgow Royal Infirmary, Glasgow G4 0SF, UK, 5Danish Society of Nephrology, National Registry Department of Nephrology B Herlev, Hospital University of Copenhagen, 6Denmark, Dutch-speaking Belgian Renal Registry, Belgium, 7Medical University of Vienna, Department of Medicine III, Div. of Nephrology and Dialysis, Vienna, Austria, 8Leiden University Medical Centre, Department of Clinical Epidemiology, Leiden The Netherlands and 9Nephrology and Nephrology and Dialysis Unit, G. Gaslini Institute, Genoa, Italy

 

 

Nephrol Dial Tranplant (2010) 25:1200-1206

 

 

jasn 2009

 

 

Analysis of diagnostic iron indices in hemodialysis patients.

 Maria Tsiatsiou, Efstathios Mitsopoulos, Ilias Minasidis, Parthena Kiriklidou, Varvara Kousoula, Ploumis Passadakis, Vassilis Vargemezis, Dimitrios Tsakiris.

 

Προφορική ανακοίνωση στο 9th Congress of the Balkan Cities Association of Nephrology, Dialysis, Transplantation and Artificial Organs

Antalia, Turkey, November 18-21, 2009

 

Reticulocyte response to intravenous iron administration in haemodialysis patients.

Efstathios Mitsopoulos, Maria Tsiatsiou, Marinos Soulakelis, Nikolaos Tsikliras, Parthena Kyriklidou, Ploumis Passadakis, Vassilis Vargemezis and Dimitrios Tsakiris. Προφορική και αναρτημένη ανακοίνωση στο World Congress of Nephrology Organised by European Renal Association European Dialysis and Transplant Association (XLVI CONGRESS) and International Society of  Nephrology (XX Congress)

Milan, Italy, May 22-26, 2009

 

 

INCIDENCE AND OUTCOME OF PATIENTS STARTING RENAL REPLACEMENT THERAPY (RRT) FOR END STAGE RENAL DISEASE (ESRD) DUE TO SYSTEMIC LUPUS ERYTHOMATOSUS (SLE): AN ERA-EDTA REGISTRY STUDY

 

Dimitrios Tsakiris1, Vianda Stell2 and Kitty Jager2

1Dept of Nephrology, General Hospital Papageorgiou, Thessaloniki, Greece and 2Dept. of Medical Informatics, ERA-EDTA Registry, University of Amsterdam, Netherlands

 

XLVII ERA-EDTA CONGRESS –II DGfN CONGRESS

 

 

Οξεία σπονδυλοδισκίτιδα σε ασθενείς υπό αιμοκάθαρση:

 εμπειρία 7 περιπτώσεων

 

Π.Κυρικλίδου, Η.Μηνασίδης, Ε.Μάνου, Ε.Μητσόπουλος, Ν.Τσίκληρας, Β.Κούσουλα, Γ.Βισβάρδης, Δ.Παπαδοπούλου, Δ.Τσακίρης.

Νεφρολογικό Τμήμα, Γ.Ν. “Παπαγεωργίου”, Θεσ/νίκη

Ανακοινώθηκε στην 76η Επιστημονική Συνάντηση της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας

Achieving K/DOQI guidelines therapeutic targets in haemodialysis patients.

P. Ky­riklidou,I. Minasidis, E. Manou, V. Kousoula, M. Tsiatsiou, O. Kougioumtzidou, M. Soulakelis, G. Visvardis,D. Tsakiris.

Department of Nephrology, Papageorgiou General Hospital, Thessaloniki, Greece.

Ανακοινώθηκε στο 9th BANTAO Congress (18-22 November 2009, Antalya, Turkey).

Περίληψη της εργασίας δημοσιεύθηκε στο περιοδικό BANTAO Journal 2009; 7(1): 14 (abstracts του Συνεδρίου).

 

Analysis of diagnostic iron indices in hemodialysis patients

Tsiatsiou M1, Mitsopoulos E1, Minasidis I1, Kyrklidou P1, Kousoula V1, Pasadakis P2, Vargemezis V2 and Tsakiris D1

1Department of Nephrology, Papageorgiou General Hospital, Thessaloniki, Greece

2Department of Nephrology, Medical School, Democritus University of Thrace, Alexandroupolis, Greece

 

Εμβολιασμός αιμοκαθαιρομενων ασθενών έναντι του ιού της ηπατίτιδας β. Ποσοστά ορομετατροπης

 

Π. Κυρικλίδου, Ε. Μάνου, Β. Κούσουλα, Η. Μηνασίδης, Ν. Τσίκληρας, Μ. Τσιάτσιου, Ο. Κουγιουμτζίδου,         Μ. Σουλακέλλης, Δ. Τσακίρης

 

Νεφρολογικό τμήμα, Γ.Ν. Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη

78η Επιστημονική Συνάντηση της Ε.Ν.Ε. 2009

 

Αρθροπάθεια Jaccoud  Σε Ασθενή Με Συστηματικό Ερυθηματωδη Λύκο

 

Γ.Βισβάρδης, Μ.Τσικελούδη, Ο.Κουγιουμτζίδου, Ν.Τσίκληρας, Η.Μηνασίδης, Ε.Μάνου, Δ.Τσακίρης

Νεφρολογικό Τμήμα Γ.Ν. «Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη

78η Επιστημονική Συνάντηση της Ε.Ν.Ε. 2009

 

Διαγνωστική αξία των δεικτών σιδηροπενίας σε αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς

 

Μ. Τσιάτσιου1, Ε. Μητσόπουλος1, Ε. Ιντζεβίδου1, Ο. Κουγιουμτζίδου1, Γ. Βισβάρδης1, Δ. Παπαδοπούλου1, Β. Βαργεμέζης2, Δ. Τσακίρης1.

 

1 Νεφρολογικό Τμήμα Γ.Ν. “Παπαγεωργίου”, Θεσσαλονίκη

2 Πανεπιστημιακή Νεφρολογική Κλινική, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη

 

Reticulocyte response to intravenous iron administration in haemodialysis patients

 

Efstathios Mitsopoulos1, MariaTsiatsiou1, Marinos Soulakellis1, Nikolaos Tsikliras1, Parthena Kyriklidou1, Ploumis Pasadakis2, Vassilis Vargemezis2 and Dimitrios Tsakiris1

 

1Department of Nephrology, Papageorgiou General Hospital, Thessaloniki, Greece and 2Department of Nephrology, Medical School, Democritus University of Thrace, Alexandroupolis, Greece

ΜΙΛΑΝΟ

 

Διαταραχές ύπνου σε αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς

Π. Κυρικλίδου1, Μ. Τσιάτσιου1, Μ. Κάκουρα2, Ν. Τσίκληρας1, Η. Μηνασίδης1, Β. Κούσουλα1, Α. Γαβριηλίδου2, Σ. Βογιατζης2, Δ. Τσακίρης1

1Νεφρολογικό Τμήμα και 2Πνευμονολογικό Τμήμα, Γ.Ν. “Παπαγεωργίου”, Θεσσαλονίκη

 

78η Επιστημονική Συνάντηση της Ε.Ν.Ε.

 

 

Ανάλυση διαγνωστικών δεικτών σιδηροπενίας σε αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς

 

Μ. Τσιάτσιου1, Ε. Μητσόπουλος1, Η. Μηνασίδης1, Π. Κυρικλίδου1, Β. Κούσουλα1, Β. Βαργεμέζης2, Δ. Τσακίρης1.

1 Νεφρολογικό Τμήμα Γ.Ν. “Παπαγεωργίου”, Θεσσαλονίκη

2 Πανεπιστημιακή Νεφρολογική Κλινική, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη

Προφορική ανακοίνωση, 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ανάλυσης Δεδομένων με Διεθνή Συμμετοχή, Ρέθυμνο 10-12 /9/2009

 

ΟΞΕΙΑ ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΙΣΚΙΤΙΔΑ (ΟΣΔ)  ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΥΠΟ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ: ΕΜΠΕΙΡΙΑ 7 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ Π.Κυρικλίδου, Ε.Μάνου, Η.Μηνασίδης, Ε.Μητσόπουλος, Ν.Τσίκληρας, Β.Κούσουλα, Γ.Βισβάρδης, Δ.Τσακίρης
Νεφρολογικό Τμήμα, Γ.Ν. “Παπαγεωργίου”, Θεσ/νίκη 78η Επιστημονική Συνάντηση της Ε.Ν.Ε.

 

SLEEP DISTURBANCES IN HAEMODIALYSIS PATIENTS Marianna Kakoura, Anna Gavrilidou, Maria Tsiatsiou, Parthena Kyriklidou, Diamantis Chloros, Stavros Vogiatzis, Nikolaos, Ilias Minasidis, Dimitrios Tsakiris.Lung Unit, Papageorgiou General Hospital, Thessaloniki, Greece; Dept of Nephrology, Papageorgiou General Hospital, Thessaloniki, Greece Poster, European Respiratory Society, Vienna Austria, 2009, September 12-16 Abstract P3505

ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ Κ/DOQIΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΥΠΟ ΕΞΩΝΕΦΡΙΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ Π.Κυρικλίδου, Η.Μηνασίδης, Ε.Μάνου, Β.Κούσουλα, Μ.Τσιάτσιου, Ο.Κουγιουμτζίδου, Μ.Σουλακέλλης, Γ.Βισβάρδης, Δ.Τσακίρης Νεφρολογικό τμήμα, Γ.Ν. «Παπαγεωργίου», Προφορική ανακοίνωση στην 78η Επιστημονική Συνάντηση της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας, Θεσ/νίκη 5-6 Νοεμβρίου 2009

Διαγνωστική αξία των δεικτών σιδηροπενίας σε αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς. Μ. Τσιάτσιου, Ε. Μητσόπουλος, Ε. Ιντζεβίδου, Ο. Κουγιουμτζίδου, Γ. Βισβάρδης, Δ. Παπαδοπούλου, Β. Βαργεμέζης, Π. Πασαδάκης, Δ. Τσακίρης. Προφορική ανακοίνωση στην 78η Επιστημονική Συνάντηση της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας, Θεσ/νίκη 5-6 Νοεμβρίου 2009

Επίπεδα 25(ΟΗ)vitD σε αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς: συσχετίσεις με παραμέτρους του οστικού μεταβολισμού και εποχιακή διακύμανσή της. Ε. Μητσόπουλος, Ε. Γινικοπούλου, Η. Θώδης, Ι. Ιακώβου, Σ. Γαρτσιώνη, Γ. Βισβάρδης, Π. Κυρικλίδου, Ε. Μάνου, Μ. Σουλακέλης, Μ. Τσιάτσιου, Ο. Κουγιουμτζίδου, Ν. Τσίκληρας, Ε. Ιντζεβίδου, Μ. Τσικελούδη, Ν. Καρατζάς, Δ. Παπαδοπούλου, Β. Βαργεμέζης. Αναρτημένη ανακοίνωση, 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νεφρολογίας, Αθήνα 18-21/6/08

Αποτελεσματικότητα του ασβεστιομιμητικού cinacalcet στο δευτεροπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό σε αιμοκαθαιρόμενους ασθενείςΕ. Μητσόπουλος, Ο.Κουγιουμτζίδου, Ε. Μάνου, Γ. Βισβάρδης, Π. Κυρικλίδου, Ε. Γινικοπούλου, Μ. Σουλακέλης, Μ. Τσιάτσιου, Ν. Τσίκληρας, Ε. Ιντζεβίδου, Μ. Τσικελούδη, Δ. Παπαδοπούλου. Αναρτημένη ανακοίνωση, 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νεφρολογίας, Αθήνα 18-21/6/08

Μεταβολές των δικτυοερυθροκυτταρικών δεικτών σε αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς μετά από ενδοφλέβια χορήγηση σιδήρου. Ε. Μητσόπουλος, Μ.Τσιάτσιου, Π. Πασαδάκης, Η. Θώδης, Ε. Κατωδρύτου, Γ. Βισβάρδης, Π. Κυρικλίδου, Ε. Μάνου, Ε. Γινικοπούλου, Δ. Παπαδοπούλου, Β. Βαργεμέζης. Αναρτημένη ανακοίνωση, 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νεφρολογίας, Αθήνα 18-21/6/08

Συσχετίσεις δικτυοερυθροκυτταρικών δεικτών σε αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς υπό ερυθροποιητίνη. Ε. Μητσόπουλος, Μ.Τσιάτσιου, Η. Θώδης, Π. Πασαδάκης, Γ. Βισβάρδης, Ε. Κατωδρύτου, Π. Κυρικλίδου, Ε. Μάνου, Ε. Γινικοπούλου, Δ. Παπαδοπούλου, Β. Βαργεμέζης. Αναρτημένη ανακοίνωση, 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νεφρολογίας, Αθήνα 18-21/6/08

Υποδόρια έναντι ενδοφλέβιας χορήγησης ερυθροποιητικών παραγόντων σε αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς.  Ε. Μητσόπουλος, Ε.Ιντζεβίδου, Ε. Μάνου, Γ. Βισβάρδης, Π. Κυρικλίδου, Ε. Γινικοπούλου, Μ. Σουλακέλης, Μ. Τσιάτσιου, Ο. Κουγιουμτζίδου, Ν. Τσίκληρας, Μ. Τσικελούδη, Δ. Παπαδοπούλου. Αναρτημένη ανακοίνωση, 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νεφρολογίας, Αθήνα 18-21/6/08

Επιτυχής αντιμετώπιση επεισοδίου οξείας απόρριψης σε μεταμοσχευμένη γυναίκα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Γ. Βισβάρδης, Π. Κυρικλίδου, Ε. Μπίλλη, Ε. Μητσόπουλος, Ε. Μάνου, Ε. Γινικοπούλου, Δ. Παπαδοπούλου. Αναρτημένη ανακοίνωση στο 15ο Πανελλήνιο Μεταμοσχεύσεων Θεσσαλονίκη, 6-8 Δεκεμβρίου 2007

Θεραπεία ασβεστιοποιητικής ουραιμικής αρτηριολιοπάθειας (καλσιφύλαξης) με χορήγηση δινατριούχου ετιδρονάτης. Ε. Μάνου, Ε. Μητσόπουλος, Ν. Τσίκληρας, Π. Κυρικλίδου, Ε. Γινικοπούλου, Γ. Βισβάρδης, Ο. Κουγιουμτζίδου, Μ. Τσιάτσιου, Μ. Σουλακέλης, Μ. Τσικελούδη, Α. Γαρέφας, Δ. Παπαδοπούλου. Προφορική ανακοίνωση στην 74η Επιστημονική Συνάντηση της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας. Θεσσαλονίκη, 22-23 Νοεμβρίου 2007

Επιτυχής αντιμετώπιση ηπαρινο-εξαρτώμενης θρομβκυττοπενίας (heparin-induced thrombocytopenia, HIT) σε αιμοκαθαιρόμενο ασθενή. Π. Κυρικλίδου, Μ. Τσιάτσιου, Γ. Βισβάρδης, Ε. Παπαδάκης, Ε. Μητσόπουλος, Ε. Μάνου, Ε. Γινικοπούλου, Ο. Κουγιουμτζίδου, Μ. Σουλακέλης, Ν. Τσίκληρας, Μ. Τσικελούδη, Δ. Παπαδοπούλου.

Προφορική ανακοίνωση στην 74η Επιστημονική Συνάντηση της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας. Θεσσαλονίκη, 22-23 Νοεμβρίου 2007

Κύριο Μενού

 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ - TK 56403 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ - ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ (ΠΕΡΙΟΧΗ Ν. ΕΥΚΑΡΠΙΑ)
T: 2313 323000