Προσωπικό

Προσωπικό

 

Το μόνιμο ιατρικό προσωπικό του τμήματος αποτελείται από:


Αναπλ.Συντονίστρια Δ/ντρια:
Δωροθέα Παπαδοπούλου, ειδική νεφρολόγος, διδάκτορας Α.Π.Θ.
Διευθυντές
Γεώργιος Βισβάρδης, ειδικός νεφρολόγος, διδάκτορας Α.Π.Θ.
Ευστάθιος Μητσόπουλος, ειδικός νεφρολόγος, διδάκτορας Α.Π.Θ
Ελένη Μάνου, ειδική νεφρολόγος, υποψήφια διδάκτορας Δ.Π.Θ.
Παρθένα Κυρικλίδου, ειδική νεφρολόγος, διδάκτορας Α.Π.Θ.
Έναν Επιμελητή Β':
Πατεινάκης Π., ειδικός νεφρολόγος
Έξι ειδικευόμενους ιατρούς

Κύριο Μενού

 
GENERAL HOSPITAL PAPAGEORGIOU- POSTAL CODE 56403 - THESSALONIKI - MUNICIPALITY PAULOU MELA - (AREA Ν. EFKARPIA)
T: 2313 323000