ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ


Όρια ευθύνης - Προσωπικά Δεδομένα

 

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον ιστοχώρο προορίζονται να σας βοηθήσουν να ενημερωθείτε για τη δομή και λειτουργία του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου και για θέματα υγείας γενικότερα. Δεν προορίζονται να αντικαταστήσουν τις συμβουλές ενός επαγγελματία υγείας, που διαθέτει την απαιτούμενη κατάρτιση. Εάν έχετε ερωτήσεις ή ανησυχίες για την υγεία σας, παρακαλώ συμβουλευτείτε το γιατρό σας ή άλλον αρμόδιο επαγγελματία υγείας. Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου καταβάλλει κάθε προσπάθεια να εξασφαλίζει την ακρίβεια των πληροφοριών που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον ιστοχώρο, δεν είναι όμως υπεύθυνο για τυχόν παραλείψεις στο παρεχόμενο υλικό ή οποιαδήποτε αποτελέσματα που επιτυγχάνονται από τη χρήση τέτοιου υλικού. Σύμφωνα με την πολιτική προστασίας δεδομένων του νοσοκομείου μας, δε χρησιμοποιούμε τεχνολογία "cookies" ("μπισκότα") για τη συλλογή πληροφοριών στον ιστοχώρο αυτό. Εάν υποβάλλετε ηλεκτρονικά μια φόρμα επικοινωνίας ή μια προ-εγγραφή σε ένα πρόγραμμα, το κάνετε με δική σας επιλογή και αναλαμβάνοντας μόνος/η σας την ευθύνη για οποιαδήποτε υποχρέωση προκύψει από τέτοια ηλεκτρονική υποβολή. Οποιεσδήποτε πληροφορίες υποβάλλονται στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου αποτελούν αρχείο ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων και είναι απόρρητες.

 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ - TK 56403 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ - ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ (ΠΕΡΙΟΧΗ Ν. ΕΥΚΑΡΠΙΑ)
T: 2313 323000