ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΜΕΛΗ Δ.Σ.

 

Το  Γ.Ν. Παπαγεωργίου είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, είναι πλήρως ενταγμένο στο Ε.Σ.Υ., τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο.

Το Δ.Σ. διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και η συγκρότησή του διέπεται από την εξής σύνθεση. Τρία(3) μέλη υποδεικνυόμενα από το Ίδρυμα Παπαγεωργίου, τρία (3) οριζόμενα  από τον Υπουργό Υγείας και ένα (1) μέλος υποδεικνυόμενο από τη Σύγκλητο του ΑΠΘ, με αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη.

Η θητεία των μελών είναι τριετής και παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι το διορισμό νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Μέλη Δ.Σ. Παπαγεωργίου 

 

 

 

 


 

ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ 1997-2017

Μέλη Δ.Σ. Παπαγεωργίου

 

 

11 Σεπτεμβρίου 1997  -   28 Σεπτεμβρίου 2001

Πρόεδρος: Νικόλαος Παπαγεωργίου
Αντιπρόεδρος: Αχιλλέας Αναγνωστόπουλος,
Μέλη: Βασίλειος Παπάς, Νικόλαος Στρακαλής-Σαμαράς, Λάζαρος Αγγέλου, Γεώργιος Ιγνατιάδης, Γρηγόριος Χατζησάββας
Αναπληρωματικά μέλη: Γεώργιος Παπαγεωργίου, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, Δημήτριος Ρόκκος, Αθανάσιος Καμάς, Ιωάννης Λεμπετλής, Θεόδωρος Παπαδόπουλος, Δημήτριος Τσαβδαρίδης.

 

29 Σεπτεμβρίου 2001  -  15 Ιουνίου 2004

Πρόεδρος: Νικόλαος Παπαγεωργίου
Αντιπρόεδρος: Αχιλλέας Αναγνωστόπουλος
Μέλη: Βασίλειος Παπάς, Νικόλαος Στρακαλής-Σαμαράς, Γρηγόριος Χατζησάββας, Γεώργιος Ιγνατιάδης, Ευαγγελία Τζαμπάζη.
Αναπληρωματικά μέλη: Γεώργιος Παπαγεωργίου, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, Δημήτριος Ρόκκος, Θεόδωρος Παπαδόπουλος, Ιωάννης Λεμπετλής, Δημήτριος Τσαβδαρίδης, Άννα Σπυρίδου.

 

16 Ιουνίου 2004  -   20  Σεπτεμβρίου 2004

Πρόεδρος: Νικόλαος Παπαγεωργίου
Αντιπρόεδρος: Αριστείδης Κάζης
Μέλη: Αρίστιππος Μηνάς, Νικόλαος Στρακαλής-Σαμαράς, Βασίλειος Παπάς, Αθανάσιος  Νικολαϊδης, Αθηνά Ζήκα-Τσελεμέγκου
Αναπληρωματικά μέλη: Γεώργιος Παπαγεωργίου, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, Δημήτριος Ρόκκος, Θεόδωρος Παπαδόπουλος, Ιωάννης Λεμπετλής, Δημήτριος Τσαβδαρίδης, Άννα Σπυρίδου.

 

21 Σεπτεμβρίου 2004  -  9 Απριλίου 2009

Πρόεδρος: Νικόλαος Παπαγεωργίου
Αντιπρόεδρος: Αριστείδης Κάζης
Μέλη: Αρίστιππος Μηνάς, Νικόλαος Στρακαλής-Σαμαράς, Βασίλειος Παπάς, Αθανάσιος Νικολαϊδης Αγγελική Σαρδέλλη
Αναπληρωματικά μέλη: Γεώργιος Παπαγεωργίου, Αθανάσιος Παπάς, Δημήτριος Ρόκκος, Νικόλαος Ντόμπρος, Νικόλαος Παπαζαχαρίου, Παναγιώτης Καλδαράς, Ευρυδίκη Σουλοπούλου-Κάλφα.

 

10 Απριλίου 2009  -   1 Νοεμβρίου 2010

Πρόεδρος: Βασίλειος Παπάς
Αντιπρόεδρος: Αριστείδης Κάζης
Μέλη: Νικόλαος Παπαγεωργίου, Αρίστιππος Μηνάς, Νικόλαος Στρακαλής-Σαμαράς, Αθανάσιος Νικολαϊδης, Αγγελική Σαρδέλλη.
Αναπληρωματικά μέλη: Γεώργιος Παπαγεωργίου, Αθανάσιος Παπάς, Δημήτριος Ρόκκος, Νικόλαος Ντόμπρος, Νικόλαος Παπαζαχαρίου, Παναγιώτης Καλδαράς, Ευρυδίκη Σουλοπούλου-Κάλφα.

 

2 Νοεμβρίου 2010- 12 Μαΐου 2014

Πρόεδρος: Βασίλειος Παπάς
Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Βαχαβιόλος
Μέλη: Νικόλαος Παπαγεωργίου, Νικόλαος Στρακαλής-Σαμαράς, Κωνσταντίνος Πολυζωΐδης, Νικόλαος Ζαχαριάδης, Αιμιλία Ζιώγα.
Αναπληρωματικά μέλη: Ζωή Ψαρρά-Παπαγεωργίου, Χρήστος Παπάς, Ιωάννης Τσανάκας, Ηλίας Κουρούδης, Μαυρίδης Σορόπουλος, Γιάννης Ιωσηφίδης.

 

13 Μαΐου 2014-9 Μαρτίου 2016

Πρόεδρος: Βασίλειος Παπάς
Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Καρδαράς 
Μέλη: Γεώργιος Χριστόπουλος, Νικόλαος Παπαγεωργίου, Αλέξανδρος Καϊλής, Κωνσταντίνος Δαβράδος, Κωνσταντίνος Πολυζωίδης.
Αναπληρωματικά μέλη: Μάρκος Παπαγεωργίου, Λήδα Σέτζη, Νικόλαος Ζαχαριάδης, Κωνσταντίνος Χαλκιαδάκης, Ιωάννης Καρακουλάκης, Ιωάννης Καπρίνης, Ιωάννης Τσανάκας.

 

10 Μαρτίου 2016 - 26 Ιουλίου 2017

Πρόεδρος: Βασίλειος Παπάς
Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Πολυζωιδης                                                                                                                                                                                                                          
Μέλη: Νικόλαος Παπαγεωργίου, Γεώργιος Χριστόπουλος, Ελένη Χατζηγεωργίου, Ανδρέας Μουρατίδης Παράσχος Λαδάς.
Αναπληρωματικά μέλη: Σέτζη Λήδα, Τσανάκας Ιωάννης, Μάρκος Παπαγεωργίου, Κωνσταντίνος Παλαντζίδης, Σταματία Παπαλεξοπούλου, Ειρήνη Δουρούμη.

 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ - TK 56403 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ - ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ (ΠΕΡΙΟΧΗ Ν. ΕΥΚΑΡΠΙΑ)
T: 2313 323000