Για γονείς/εκπαιδευτικούς

-Γενικές πληροφορίες πάνω στην Ανάπτυξη

-Γυναικολογικές πληροφορίες

-Συμβουλευτική πάνω σε θέματα Αναπαραγωγικής Υγείας

-Διοργάνωση Σεμιναρίων για Νέους, πάνω σε θέματα Αναπαραγωγικής Υγείας

Κύριο Μενού

 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ - TK 56403 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ - ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ (ΠΕΡΙΟΧΗ Ν. ΕΥΚΑΡΠΙΑ)
T: 2313 323000