Επιστημονική προσέγγιση

 

Η προσέγγιση της Διεύθυνσης Ελέγχου Ποιότητας στηρίζεται σε τεκμηριωμένες αρχές του επιστημονικού αντικειμένου, καθώς και πρακτικές ευρέως διαδεδομένες, όπως ο κύκλος του Deming (P-D-C-A) και η φιλοσοφία του προτύπου ISO 9001 που αποδίδονται σχηματικά παρακάτω.

 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ - TK 56403 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ - ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ (ΠΕΡΙΟΧΗ Ν. ΕΥΚΑΡΠΙΑ)
T: 2313 323000