Τηλέφωνα επικοινωνίας

2313 323504

Ιστορικό

 

Ίδρυση Γ' Πανεπιστημιακού Εργαστηρίου Πυρηνικής Ιατρικής του ΑΠΘ και η εγκατάσταση του στο Γ.Ν.Θ «Παπαγεωργίου»

Με κοινή Υπουργική απόφαση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας-Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας-Θρησκευμάτων, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 894, τεύχους Β, την 16.6.2004 ιδρύθηκε το Γ' Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής του ΑΠΘ, ενώ με την Διϋπουργική απόφαση αρ Υ4α /39686 /05/10-10-2005, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1482 της 27-10-2005 αποφασίστηκε η εγκατάσταση του στο μέχρι τότε λειτουργών Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής του ΕΣΥ που μαζί με το υπάρχον προσωπικό ενσωματώθηκε πλήρως στο Γ! Πανεπιστημιακό Εργαστήριο με την απόφαση υπ' αρ. 35599/22.11.2005 της 200ης Συνεδρίασης του ΔΣ του ΓΝΘ «Παπαγεωργίου»

 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ - TK 56403 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ - ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ (ΠΕΡΙΟΧΗ Ν. ΕΥΚΑΡΠΙΑ)
T: 2313 323000