ΙΣΤΟΡΙΚΟ

 

Το Εργαστήριο Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας άρχισε τη λειτουργία του τον Ιούνιο του 2000, υπό τη διεύθυνση της κας Αικ.Παυλίτου, συμπληρώνοντας τον ήδη ανεπτυγμένο τομέα της διαγνωστικής εργαστηριακής ιατρικής του νοσοκομείου.

Η οργάνωση και ανάπτυξη του Ανοσολογικού Εργαστηρίου έγινε με στόχο την εργαστηριακή υποστήριξη όλων των κλινικών τμημάτων του νοσοκομείου στα κύρια πεδία της βασικής ανοσολογίας που έχουν κλινικές εφαρμογές.
Για το σκοπό αυτό αναπτύχθηκαν και εφαρμόζονται διάφορες συμβατικές και μοριακές μέθοδοι που καλύπτουν όλο το φάσμα των ανοσοδιαγνωστικών εξετάσεων στους τομείς ανοσοχημείας, ανοσοκυτταρολογίας, αυτοανοσίας και ιστοσυμβατότητας.
Το εργαστήριο υπόκειται σε εξωτερικό πρόγραμμα ποιοτικής αξιολόγησης για τις εξετάσεις που πραγματοποιούνται σε όλα τα τμήματα, από αναγνωρισμένους φορείς του εξωτερικού (UK-NEQAS, United Kingdom National External Quality Assessment Schemes και EQAS, External Quality Assurance Services, Bio-Rad Laboratories, California, USA).

Στόχοι του εργαστηρίου είναι να παρέχει, υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας καθώς επίσης εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο.

 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ - TK 56403 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ - ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ (ΠΕΡΙΟΧΗ Ν. ΕΥΚΑΡΠΙΑ)
T: 2313 323000