Φαρμακείο

 

Διευθυντής: Δημήτριος Γαλανάκης
Τηλ. επικοιν.: 2313 323.215

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Φαρμακείου Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου

  • Το φαρμακείο καλύπτει τις ανάγκες σε φάρμακα όλων των κλινικών και τμημάτων του νοσοκομείου.
  • Εκτελεί συνταγές ασθενών κατόχων βιβλιαρίων απορίας.
  • Χορηγεί νοσοκομειακά φάρμακα σε εξωτερικούς ασθενείς, ασφαλισμένους σε διάφορα ασφαλιστικά ταμεία.
  • Προετοιμάζει διαλύματα κυτταροστατικών φαρμάκων στο ειδικά εξοπλισμένο εργαστήριο του φαρμακείου. Τα διαλύματα χορηγούνται σε ασθενείς που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία.
  • Προβαίνει σε έκδοση, έλεγχο και κοστολόγηση συνταγών φαρμάκων τόσο ασθενών που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, όσο και εξωτερικών ασθενών.
  • Εφοδιάζει όλες τις κλινικές και τα τμήματα του νοσοκομείου με ορούς, αποστειρωμένο υγειονομικό υλικό, ράμματα και αντιδραστήρια.
 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ - TK 56403 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ - ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ (ΠΕΡΙΟΧΗ Ν. ΕΥΚΑΡΠΙΑ)
T: 2313 323000