Υλικοτεχνική υποδομή

 

Σε σχέση με την Ακτινοθεραπεία

 • Σύστημα Σχεδιασμού Θεραπείας (TREATMENT PLANNING SYSTEM) τύπου ECPLIPSE του οίκου VARIAN.
 • Σύστημα Σχεδιασμού Βραχυθεραπείας (TREATMENT PLANNING SYSTEM) τύπου Brachyvision του οίκου VARIAN.
 • Ομοίωμα νερού (WATER PHANTOM) τύπου 600 του οίκου WELLHOFER με δύο θαλάμους ιονισμού τύπου IC-10.
 • Ομοίωμα νερού (WATER PHANTOM) τύπου CNMC με χειροκίνητη βάση θαλάμου ιονισμού.
 • Δοσίμετρο δέσμης Γραμμικών Επιταχυντών της εταιρείας KEITHLEY με δύο θαλάμους, ένα τύπου FG65 για μέτρηση δέσμης φωτονίων και ένα τύπου Markus για μέτρηση δέσμης ηλεκτρονίων.
 • Σύστημα Καθημερινού Ελέγχου δέσμης και σταθερότητας τιμής MU και της ενέργειας των Γραμμικών Επιταχυντών τύπου MULTIDOS της εταιρείας PTW.
 • Σύστημα δοσιμετρίας in vivo τύπου MULTIDOS της PTW με 20 διόδους ειδικές για μετρήσεις σε δέσμες φωτονίων και ηλεκτρονίων, καθώς και 2 διόδους για μετρήσεις στην κύστη και το έντερο κατά την εκτέλεση ενδοκοιλοτικών εφαρμογών.
 • Αυτόματο Σύστημα Κοπής Μολυβιών τύπου AUTIMO-2D της HEK, με Η/Υ και κατάλληλο λογισμικό.
 • Σύστημα Ελέγχου Γεωμετρικών Παραμέτρων Δέσμης τύπου ISO-ALIGN της MED-TEC.
 • Σύστημα καθημερινού Ελέγχου MU με όργανο CHECKMATE MODEL 1090 της SUN NUCLEAR CORP.

 

Σε σχέση με την Πυρηνική Ιατρική

 • SPECT Phantom, τύπου Carlson.
 • Bar phantom για τον προσδιορισμό της χωρικής διακριτικής ικανότητας.
 • Flood Rectangular Phantom 76-801 της Nuclear Associates, κατάλληλο για την εκτίμηση της ομοιoγένειας του συστήματος.
 • Μετρητές χώρου τύπου 450P της VICTOREEN και SMARTION της Mini Instruments.

 

Σε σχέση με την Ακτινοδιάγνωση

 • Πολύμετρο (multimeter) τύπου PIRANHA με θάλαμο R100 της RTI, κατάλληλο για μετρήσεις σειράς παραμέτρων όλων των ακτινοδιαγνωστικών μηχανημάτων.
 • Δοσίμετρο τύπου 9010 της Radcal με σειρά θαλάμων ιονισμού.
 • Ψηφιακό όργανο μέτρησης KV και χρόνου κλασσικών ακτινοδιαγνωστικών μηχανημάτων και μαστογράφου της εταιρείας RΜΙ (multi-function meters).
 • Όργανο ελέγχου ευθυγράμμισης της δέσμης και μεγέθους του πεδίου.
 • Όργανο ελέγχου χαμηλής και υψηλής διακριτικής ικανότητας συστήματος ενισχυτού εικόνας τηλεόρασης και επικέντρωσης δέσμης ακτινοσκόπησης και ακτινογραφίας.
 • Δοσίμετρο τύπου DAP της εταιρείας RTI.
 • Ομοίωμα εκτίμησης της ποιότητας εικόνας μαστογράφου.
 • Εξαρτήματα ελέγχου μεγέθους εστίας ακτινολογικών λυχνιών προσδιορισμού του HVL, δέσμης ακτινοβολίας ακτινολογικών λυχνιών, ευθυγράμμισης της δέσμης και μεγέθους του πεδίου, χαμηλής και υψηλής διακριτικής ικανότητας συστήματος ενισχυτού εικόνας - τηλεόρασης.
 • Σετ οργάνων ελέγχου εμφανιστηρίου (ευαισθησιόμετρο, οπτικό πυκνόμετρο, θερμόμετρο).
 • Ομοίωμα ελέγχου ποιότητας εικόνας αγγειογράφου.
 • Mετρητής Χώρου τύπου 450P της VICTOREEN.