Ιστορικό

 

Το Τμήμα Ιατρικής Φυσικής (Τ.Ι.Φ.) του Γ.Ν. "ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ" υφίσταται από την έναρξη λειτουργίας του Νοσοκομείου το 1999 και στελεχώνεται από τέσσερις Ακτινοφυσικούς που κατέχουν την απαιτούμενη από τη νομοθεσία Αδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Φυσικού Νοσοκομείου - Ακτινοφυσικού Ιατρικής.

 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ - TK 56403 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ - ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ (ΠΕΡΙΟΧΗ Ν. ΕΥΚΑΡΠΙΑ)
T: 2313 323000